NFO på facebook
Flyteknikeren i SAS
Oppdatert: 15.11.2013
SAS selger i en viss utstrekning sin tekniske kompetanse til fremmede selskaper, og håndterer deres flytyper. Dette gjør at en flytekniker i SAS kan inneha flyteknisk sertifikat på en rekke flytyper, alt etter flytrafikken hvor han arbeider. En oversikt over flytyper SAS "handler" i dag:

• MD80
• MD90
• DC-10
• Boeing 737-3/4/5/6/7/8/900
• Boeing 757
• Boeing 767-2/300
• Boeing 747-400
• Boeing 787-800(Dreamliner)
• Airbus A300
• Airbus A320 (318/19/20/21)
• Airbus A330
• Airbus A340
• Dash8-Q400
• Dash8-100/200/300
Inspeksjon B737


CFM56-7B uten fan og inlet cowl
CFM56-7B-27 motor på Boeing 737-800, uten fan og inlet cowl.