NFO på facebook
NFO avd. NORWAY AVIATION SERVICES
Oppdatert: 10.10.2012
Norway Aviation Services AS är ett bolag inom West Atlantic gruppen som utför Line maintanance genom West Air Swedens Part-145.
West Air opererar 7 Bae ATP:er och 2 Bombardier CRJ-200 för Norska posten och DHL.

BAE ATP i hangar

Totalt sett är vi ca 20 tekniker och
mekaniker anställda i Oslo och Tromsö.
Oslobasen har hand om underhållet på
ATP:erna medans Tromsö sköter
underhållet på CRJ:na.
De flesta flygningar sker på kvälls- och
natttid vilket resulterar i att underhållet
sköts på dagtid. Ett dagskift och ett
nattskift täcker produktionerna och
hangaren är bemannad nästan dygnet
runt.

I slutet på november 2011 blev vi
upptagna i NFO som en egen
avdelning.
                                                                   BAE ATP i hangar på OSL

CRJ200 CRJ 200