NFO på facebook

NFO møteplan2016

Revidert 27.01
Sekretariatsmøte Sentralstyremøte Andre møter Org. sekretærs kontordager på NFO kontoret
Dato Møtested Dato Møtested
    15. og 16. mars
Tillitsmannskurs
5. april NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
14. april SAS teknisk base OSL 13. april
Tariffkonferanse
3. mai NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
14. juni NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL

14. juni
OBS ny dato
SAS teknisk base OSL  
23. august
NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
31. august SAS teknisk base OSL. 31. august
møte INFO komité
27. september NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
5. september
møte Teknisk Utvalg
1. november
NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
23. november SAS teknisk base OSL
6. desember
NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
10. januar 2017
NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
1. februar
TU møte
14. februar 2017
NFO kontoret,
Cargo bygget,
OSL
15. februar 2017 SAS teknisk base OSL 10. - 11. mars 2017
Representantskapsmøte
Grand Hotel Oslo