Farlig frekvens
Publisert: 17.10.10
Den 5-6.mai i Sandnes, avholdt SAFE og NFF en konferanse om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet, som de kalte ”Farlig Frekvens”. På denne konferansen stilte Frode Husnes på vegne av NFO. Han kom tilbake med en 10 siders rapport, som jeg har forsøkt å dele opp i litt mindre biter. Slik at dere forhåpentlig leser igjennom, og med noen tilføyninger fra meg. Har også lagt ved noen linker til foredragene slik at de som er ønsker, kan lese mer.

Vi sender ut i denne rekkefølgen:
Mann utsatt for støy
• Innledning med medikamenter og støy.

• Forskrifter.

• Åpne kontorlanskap.

• Hørselvern og skader

Arni Ingvarson, som er forsker og akustiker i det svenske forsvaret, fortalte at det i 1996 ble innført 30 minutters maksimal flytid pr. dag for piloter på Super Puma helikopter i det svenske forsvaret. Det er et helikopter som er mye anvendt i oljeindustrien på norsk sokkel. Super Puma piloter i det svenske forsvaret går til årlig hørselstest pga det høye støy og vibrasjonsnivået. En studie viste at etter bare 4 år i tjeneste fikk piloter nedsatt hørsel. Man innførte ANR (Active Noise Reduction) demping i headset etter hvert. Målinger viste at støynivået i pilotenes headset lå på 95 dBA når de kommuniserte gjennom sine radioer eller fikk warnings på øret, og 81 dBA når det ikke var noe kommunikasjon på radioen. For mekanikere var måleverdiene 98dBA på nevnte helikopter. Han viste videre til en norsk studie som er gjort iht. støymålinger, at dersom man bruker briller, så fungerer glassene nesten som høytalermembran, og lyden forplanter seg videre i bøylene til øret, i tillegg vil man få betydelig lydlekkasje hvis man bruker øreklokker.

Her kan man konkludere med at etter stor støypåvirkning er det viktig at hørselen får hvile. Så når oppholdsrom skal utformes, tenk støy også.

Se link for mer info.

Medikamenter og støy
Ann-Christin Johnson, Karolinska Institutet, Stockholm, hadde et innlegg om støy, kjemikalier og ototoksiske medikamenter. Hun innledet med hvordan støy måles, og ørets oppbygging. Ototoksiske medikamenter kan virke skadelig på ørene og hørselen. Eksempler på ototoksiske medikamenter er enkelte bredspektrede antibiotika og cytostatika, se hørselsnedsettelse. Slike forbindelser kan skade hårcellene i øret, og gi tinnitus og/eller varig hørselstap. Ved kombinasjon av støy, kjemikalier og ototoksiske medikamenter kan sannsynligheten for varig hørselstap 5-dobbles! Reactive oxygen species (ROS) eller frie radikaler, er oksygenforbindelser (oksidasjon) som virker ødeleggende på hårcellene og en mengde kjemikalier og ototoksiske medikamenter inneholder dette. I dag kan man ved enkle midler begrense hørselsskade ved inntak av antioksidanter.

Antioksidanter er noe skift gående personell bør innta uansett. Det siste som er nevnt nå er å spise litt mørk sjokolade i forbindelse med nattskiftet har en positiv innvirkning på helsa, se denne linken.

Ann-Christin Johnsons presentasjon, del 1.
Ann-Christin Johnsons presentasjon, del 2.

Vil takke Frode Husnes for en flott raport.

Andreas Sundt, leder NFO HMS komitè