NFO på facebook
Roger Handeland tildelt NFO-Klossen
Publisert: 29.01.2013
Under helgens representantskapsmøte ble Roger
Handeland tildelt NFO-klossen. Tidligere på dagen ble
han gjenvalgt for 2 nye år som NFO`s leder.
Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til
personer som på en særdeles fortjenestefull måte
har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.

Handeland har i mange år hatt tillitsverv i NFO, både
lokalt og sentralt. Han ble valgt til leder av NFO
sentralt på representantskapsmøtet 2001, da han
overtok etter Rolf Dybwad, i 2003 og 2004 var han
borte fra NFO arbeid. I 2005 ble han igjen valgt til
NFO`s leder og har siden vært leder, siste gjenvalgt
på helgens representantskapsmøte.
                           Roger Handeland tildelt Klossen.
Handeland var leder av NFO avd Brathens SAFE fra
høsten 1994 til 1999, og satt i kraft av det i NFO`s
sentralstyre.
I perioden 1999 til 2001 var Handeland teknisk
sekretær i NFO sentralt, som var et bindeledd mellom
sekretariatet og teknisk utvalg som på den tiden ikke
var representert i sekratariatet.
Før han ble leder i avd. Braathens SAFE var han
kasserer i samme avdeling.
Handeland begynte hos Braathens SAFE 1987 og har
siden 2002 jobbet hos Norwegian.

Tildelinger av Klossen skal avgjøres av sentralstyret, i
dette tilfellet måtte det drives undercover arbeid, for at
Handeland ikke skulle få vite noe på forhånd, da han
som leder sitter både i sentralstyret og sekretariatet.
Tidligere tildelinger av NFO-Klossen.

Etter representantskapsmøtet er NFO`s Sekretariat og
Sentralstyre uendret, enkelte av lokalavdelingenes
reperesentanter ble skiftet ut etter lokale årsmøter før
jul.

Roger Handeland med klossen           

Tildeling av klossen
Roger Handeland presenteres Klossen av NFO`s nestleder Per ferskaug

Klossen