NFO på facebook
Representantskapsmøte 2017
Publisert: 10.03.2017
I dag starter NFO`s representantskapsmøte, årsmøtet i NFO sentralt, på Grand Hotel i Oslo. Rundt 25 mann fra sekretariatet og de 3 store lokalavdeingene i NFO, NFO avd. SAS, NFO avd. NAS(Norwegian Air Shuttle) og NFO avd. WTS(Widerøe Technical Services) , er samlet for å stake ut kursen for kommende år. NFO har to lokalavdelinger til, NFO avd. TCAS (Thomas Cook Airlines Scandinavia) og NFO avd. WIF(Widerøes Flyveselskap), men disse to avdelingene hadde ikke mulighet til å sende representanter i år.

Litt tankevekkende 2 dager etter
kvinnedagen, at vi bare er menn
representert, men ikke overraskende
med tanke på at under 5% av
teknikerene er kvinner. Hvis vi ser
fremover kan det se ut som
kjønnsballansen vil endre seg litt, da
det er flere jenter blandt lærlingene og
de unge fagarbeiderne. Så vi håper det
på kommende representantskapsmøter
vil være kvinner blandt representantene.

NFO´s leder Andreas Sundt
refererer fra sentralstyrets
årsmelding.