Innmelding for studenter

Samtykke for medlemskap i Norsk Flytekniker Organisasjon

For at du skal kunne være registret som medlem hos oss trenger vi ditt samtykke til å behandle de personopplysningene som du fyller ut ved innmelding.

Hva brukes dine data til

  • Medlemsregister
  • Kontrollere at medlemskontingent blir betalt.
  • For å komme i kontakt med deg via e-post, SMS, telefon eller brev ved behov for å gi deg den informasjon som vi anser som nødvendig. F.eks. ved streik eller lignende.
  • For å gi deg tilbud fra våre samarbeidspartnere som f.eks. bank, forsikring, strømselskaper og lignende. (Vi oppgir ikke noen kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere. Det er kun NFO som vil sende deg informasjon på vegne av våre samarbeidspartnere om eventuelle tilbud). Ønsker du å reservere deg mot å motta tilbud kan du gjøre dette på denne siden.

Medlemskontingent

Ved forespørsel om medlemskap og eventuell godkjenning av sentralstyret, så samtykker du til å motta faktura fra NFO om innbetaling av medlemskontingent.

Medlemskontingenten betales inn en gang pr år, og gjelder for 12 måneder medlemskap som student i NFO. Innbetalt medlemskontingent for studenter er ikke refunderbart, selv ved en utmelding av NFO før den betalte perioden er ferdig.

Utleveres opplysningene til tredjeparter

Nei. Dine personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter mens du er medlem i NFO som student. 

Hvor lenge er samtykket gyldig

Ditt samtykke er gyldig så lenge du er medlem. Ønsker du å trekke ditt samtykke må du dessverre melde deg ut av NFO da alle opplysninger du oppgir ved innmelding er nødvendige for oss. Ønsker du å trekke ditt samtykke og melde deg ut, kan du gjøre det på denne siden.

Overgang fra student til lærlingordning eller fast ansettelse

Hvis du går inn i en lærlingordning eller fast ansettelse hos en arbeidsgiver innenfor NFOs tariff, er det viktig at du melder deg inn på nytt som medlem på NFOs side for medlemskap for arbeidstaker.