BRS i lakkhangaren på Sola.                        
      

Publisert:
22.02.08


BRS er på et kort stopp for en mindre lakkeringsjobb på Sola. Flyet skal få en midlertidig lakk etter lapjoint jobben som er utført på Gardermoen. I løpet av mars skal det til Shannon for hellakkering, der skal det strippes og lakkeres i SAS farger.

 

 

 

 

Øystein Gjengedal