NFO mot Sentralt oppgjør 2008.                               
      

Publisert:
09.04.08


De sentrale oppgjørene er i gang. LO og YS er først ute, etterfulgt av KS. Det nærmer seg NFO sin tur, som starter etter at de største organisasjonene er klare, rundt mai/juni. De største organisasjonene har lagt til rette for en videreføring av AFP som største sak, og de har blitt enige om en økonomisk ramme for 2008. Forhandlingsresultatet til LO/YS skal til uravstemning, og er pr. dags dato ikke klart. NFO møter med sitt forhandlingsutvalg, og med vår leder Roger Handeland i spiss.    


   


Tariffkomiteen har i samarbeid med de lokale tariffavdelingene jobbet med forslag til revisjon av Overenskomsten, som er hovedoppgaven i dette Hovedoppgjøret, samt å få i stand en like god eller bedre AFP avtale og et generelt tillegg.
Ved slike forhandlinger som er bygget opp etter ulike tidsfrister, er det alltid en fare for konflikt. Skulle en slik situasjon oppstå, bes medlemmene å søke informasjon fra NFO's formann, Sentralstyret, eller sin egen lokalforening. All annen informasjon bør ikke ta
          es bokstavelig.
Da ønsker jeg at oppgjøret faller heldig ut for oss, våres arbeidsforhold og arbeidssituasjon, og at vi klarer det uten å komme i en konfliktsituasjon.

 

Trond Hedsten

TK-leder