Flyoperativt Forum 2008
Publisert: 14.05.08 TØJ
28. til 30. april ble Flyoperativt Forum arrangert på Quality Airport Hotell Gardermoen. Det var 23. gangen Flyoperativt Forum var samlet. 118 påmeldte delegater fikk oppleve et godt gjennomført forum med variert program. Alt fra landing med F14 på hangarskip via UAV (ubemannede fly) til planer om nye innflygingsmønstre til Gardermoen.


NFO var i år invitert til å holde et innlegg over temaet; En flyteknikers hverdag. Vår formann Roger Handeland hadde laget en flott presentasjon og fikk fram mye god informasjon om de problemene vi sliter med i hverdagen. Roger avsluttet med å konkludere med at de største utfordringene flyteknisk bransje står ovenfor i dag er rekruttering og kompetanse. Reform 94 har vært en ulykke for rekruttering til de flytekniske fagene. Økonomisk press gjør at intern opplæring har blitt redusert til et minimum. Roger`s presentasjon ble godt mottatt og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Bra jobba Roger !


Link for å laste ned Rogers presentasjon (NB 33Mb).

Jan Erik (Autofil) Larsen var innom og fortalte om de innslagene han hadde hatt som involverte fly. Han er nemmelig livredd for å fly, og gruer seg ordentlig hver gang. Han målbant med stor innlevelse forsamlingen, med sine fortellinger.

Flysikkerhet er et selvfølgelig tema for et slikt forum. Det var stor fokusering på sikkerhetskulturer og sikkerhetstenkning. Safety Management, Just Culture og Reporting Culture, var nye begreper for oss på teknisk. Risikobasert sikkerhetsstyring og proaktivt arbeid er noe de på den operasjonelle siden legger mye tid , energi og penger i. Jeg registrerte et hav av forskjell og engasjement i sikkerhetsarbeidet på operasjonell side, kontra oss i teknisk. Der har vi et stykke igjen.

Luftfartsdirektør Heine Richardsen, tidligere formann i NFO avd.SAS, holdt et godt innlegg om flytteprosessen av LT til Bodø. Det hadde gått langt bedre enn fryktet og spådd.

Det har vært god søkning med velkvalifiserte søkere til alle stillinger. Man har rekruttert nye svært kompetente medarbeidere. Man sliter med plassproblemer men et nytt bygg er under planlegging. Regelverket er under en konstant endring og ICAO og JAR erstattes av EASA regler. Dette krever store resurser hos LT.


Selv om dette var et forum for flyvende, så er det absolutt verdt å få med seg. Man treffer folk og knytter kontakter. Mye informasjon om andre sider enn driften på teknisk, gjør at man får et mer helehetlig syn. En stor takk til Per Gram og arrangementskomiteen for et vel avviklet 23. ende Flyoperativt Forum.

Knut Grønskar