NFO har som dere har sett gått i brudd i tariffoppgjøret 2008.                            
      

Publisert:
20.05.08


Mye av grunnen var at vi ikke fikk gjennomslag for noen av våre agendapunkter. Vi fikk presentert AFP avtalen som er forhandlet av de store, som er diskutert mye i media. Denne er viktig men ikke det eneste vi ønsker å snakke om.       

 

Jeg har vært i kontakt med Riksmeklingsmannens kontor og dato for avsluttende mekling er satt til 9/6, med oppmøte hos Meklingsmann Svein Longva klokka 10.00. NFO har noen forberedelser å gjøre før dette og det er ingen tvil om at en eventuell streik vil få følger for passasjerer. NFO vil komme med mer informasjon om omfang av streik i første runde og eventuelle utøkninger. Dette har vært gjort på flere måter de siste årene.

Roger Handeland