NFO har inngått advokatavtale.                              
      

Publisert:
23.05.08


NFO har inngått samarbeidsavtale med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL). For våre medlemmer innebærer det at alle har rett til inntil l time gratis telefonkonsultasjon årlig med SBDLs advokater eller advokatfullmektiger innenfor alle rettsområder.

Henvendelser kan også gjøres skriftlig, evt. pr. e-post, eller en kombinasjon. Utover denne timen tilbys medlemmene bistand etter fri rettshjelpssatsen som for øyeblikket er kr. 850,­- med tillegg av mva. Dette blir et selvstendig advokatoppdrag, og et forhold utelukkende mellom medlemmet og SBDL.
I tillegg er det selvfølgelig advokatbistand i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål, men disse skal gå igjennom tillitsmannsapparatet.

NFO’s sekretariat