Sentrale forhandlinger 2008.                             
      

Publisert: 10.06.08


Meklingen er ferdig og vi kom i mål. Vi valgte å godta Riksmeklingsmannens skisse og dermed ble det heldigvis ikke streik på NFO's overenskomst.

NFO har fått ryddet opp i Norwegian's lokal servicepensjons avtale.
To kroner i generelt tillegg.
Noen forandringer av skifttider.
Vi har også fått endringer av omfangsparagrafen.
Det skal settes ned en gruppe for å se på helseforsikringer.
Økning i minstelønn.

Eksakt resultatet av forhandlingene vil du få fra din lokale tillitsmann.


Forhandlingsutvalget.
Forhandlingsutvalget startet kl 10:00 i dag hos meklingsmannen.
Vi har som mål å bli ferdig til kl 24:00.
Opptrapping ved en eventuell konflikt vil bli publisert på nett hvis det blir aktuelt.Forhandlingsutvalget.


Publisert: 08.06.08

Forhandlingsutvalget sitter i kveld i møte for å forberede morgendagens seanse hos Riksmeklingsmannen. Kravpakkene gjennomgås på nytt og strategien for morgendagen legges.      Dessverre sitter forhandlingsutvalget med en følelse av at vi ikke har fått forhandlet med NHO luftfart i det hele tatt.

 

I forbindelse med en eventuell streik har NFO meldt inn det første uttaket.

Det tas kun ut;

En person i Widerøe, Bodø

En person i SAS, Sola

En person i Norwegian, Sola.

 

I tilfelle mekling ikke fører frem 9/6, vil disse tas ut fra meklingen opphører.

 

Eventuell ytterligere utøkning av streik, vil bli meddelt i løpet av dagen hos Riksmeklingsmannen.

 

NFO følger opp tidligere års profil; minst mulig skade for passasjerene og mottoet fra 1998, "Det går alltid et fly" vil gjelde også i år.

 

Forhandlingsutvalget