Flygsäkerheten hotad - Myndigheterna står handfallna!

Publisert: 14.09.08

 

 


Den 18-20 september är världens flygtekniker samlade i Malmö på Aircraft Engineers Internationals, AEI årliga kongress. Den svenska yrkes- och fackföreningen Svensk Flygteknikerförening, SFF står i år som värd. 

Inbjudna gäster är bland andra, representanter för EU samt svenska Luftfartsstyrelsen. Gästtalare är Professor Sydney Dekker från Lunds universitet. Han är expert i frågor rörande ”den mänskliga faktorn”. 

 

”We keep them flying… safely” utropas på allt material som kommer från AEI. Organisationen är oroad över att många företag, under den stora ekonomiska press som råder, bryter mot de säkerhetskrav som reglerar flygbranschen. Flygteknikerna pekar på några områden där flygsäkerheten äventyras:

  • Enligt egna undersökningar bland AEIs medlemsorganisationer världen över, rapporteras tekniska fel på flygplan i cirka 85 procent av fallen på väg till en flygplats där man har flygteknisk verksamhet. Statistiskt sett betyder det att det flyger flygplan med tekniska fel som inte rapporteras när man landar på en ort utan tillgång till flygteknisk kompetens. Rapporteringen skulle riskera en försening och därmed kosta flygbolagen pengar.

  • Ola Blomqvist, ordförande i Svensk Flygteknikerförening:
    -
    Fenomenet har blivit allt vanligare eftersom många flygbolag av ekonomiska skäl inte längre har flygtekniker på plats. Det är uppenbart att det flygs med fel som egentligen ska bedömas av flygtekniker men när sådan saknas prioriterar man i vissa fall avgångstid före flygsäkerhet. Var sätter man gränsen frågar sig Blomqvist. En skada på flygplanets skrov som bedöms felaktigt utan tekniker, eller fel på luftförsörjning till kabinen som inte bedöms på rätt sätt på grund av bristen på flygtekniker är ett par exempel på vad medlemmar meddelat från den dagliga verksamheten.

  • Med anledning av bristen på licensierade flygtekniker och ekonomiska svårigheter ser AEI tecken på hur flygbranschen försöker möta framtidens behov genom att minska säkerhetskraven på utbildning och flygplansunderhåll.

  • AEI har rapporterat ovanstående missförhållanden till Europas luftfartsmyndigheter men hittills har dessa valt att förneka och negligera problemet. AEI har också till den Europeiska luftfartsmyndigheten EASA påpekat flygindustrins problem med att leva upp till de gemensamma lagar och regler som sedan 2003 reglerar flyget inom EU. Detta och mycket annat kommer att avhandlas vid kongressen i Malmö.

Mer information lämnas av

Ola Blomqvist, ordförande SFF och vice ordförande AEI, +46 (0)70 5744353

Fred Bruggeman, secretary general AEI, mobiltelefon +31655930175

Läs pressmeddelande från AEI på: http://www.airengineers.org/AEI_press_releases