Solakonferansen 2008.                             
      

Publisert:
24.09.08Solakonferansen har befestet seg som Skandinavias største flyfagkonferanse. Dyktige arrangører og interessante temaer preget årets konferanse, som er nummer 22 i rekken.

Allerede mandag kveld var mange samlet for å høre pensjonert general Wilhelm Mohr kåsere over sitt lange liv i norsk luftfart. 92 år gammel, og utrolig sprek og oppegående, fikk vi en gjennomgang av luftfartens historie fra brødrene Wright og til i dag. Mohr ledet også Havarikommisjonen i mange år, og fortalte fra opplevelser han hadde hatt i dette arbeidet. 

Tirsdag morgen ble konferansen høytidelig åpnet av ordføreren i Sola kommune. Deretter hadde samferdselsminister Signe Navarsete gleden av å kunne overreke Solaprisen 2008 til Norges Luftsport Forbund (NLF), tidligere Norsk Aeroklubb. Forbundet, med sine 16.000 medlemmer, fikk prisen for sin innsats gjennom mange år for å bedre flysikkerheten innenfor allmenflygingen i Norge. Generalsekretær i NLF, Otto Lagarhus, kunne stolt komme frem og hente prisen.  

I sitt åpningsforedrag kom Samferdselsministeren inn på flere viktige tiltak regjeringen arbeidet med, som ville få betydning for luftfartens utvikling i Norge. Miljøavgifter vil komme og Norge jobber aktivt for at luftfart skal omfattes av klimaavtalen. Distriktsnorge skal rammes minst mulig av miljøavgiften gjennom en tenkt kryssubsidiering.  Nordmenn må legge om reisemønsteret sitt. Weekendturer til byer i Europa ville ikke bli en selvfølge i fremtiden. Målsettingen er at Norge skal holde nåværende utslippsnivå fram til 2020. En undersøkelse gjort av Avinor viste at 90 % av de reisene på norsk innenriks ikke hadde noe annet alternativ til bruk av fly. 

Norsk innenriksflyging er en livsnerve i næringslivsutviklingen her i landet. Luftfarten er viktig for at Norge skal fungere. De politiske myndighetene har et ansvar for at ikke luftfarten skal ende i et mageplask på grunn av svingninger i konjunkturene. Det er utarbeidet en strategiplan for norsk luftfart.  Der sies det bla. at aktivitetene i Luftfartstilsynet ikke skal fullfinansieres av gebyrer. Tilsynskontrollen med luftsport skal overføres til en ikkestatelig organisasjon. Anbudsperiodene skal utvides fra tre til fem år. 

Direktør i Norwegian, Bjørn Kjos, sover ikke dårlig om natten pga. høye oljepriser. Selskapet vil med sin nye flyflåte være meget drivstoffvennlige. Flybransjen vil tilpasse og omstille seg til en høyere oljepris. Norwegian vil overleve med en oljepris oppimot 200 dollar fatet. 

Avinor skal investere 3 milliarder i forbedringer av flyplasser og utstyr til neste år. Det er rekord. Ny terminal B på Gardermoen vil muligens bli utsatt, da Rygge og Torp vil ta noe av den forventede veksten på Gardermoen. Trafikken innenriks har stagnert i år, mens utenrikstrafikken har vokst. En milliard av Avinors inntekter har blitt tilført statskassen de siste tre årene. Dette ønsket Avinor en slutt på. De trenger midlene selv.  

Helikopterbransjen har innført Flight Data Monotoring, noe vi innen fixed wing har hatt i snart 20 år. Alle helikoptre nord for Bergen skal ha aviserutstyr. TCAS er ikke noe krav på helikoptre, utrolig nok. 

Punishment versus air Safety var tema siste konferansedag. Dette var et interessant tema. Flygere, flytekniker og flygeledere har en spesielt ansvarsfull jobb, og kunne straffes ved brudd på lover og regler, både via Luftfartsloven og forskjellige BSL `er.  Loven har vært anvendt i Norge. Da stort sett overfor piloter. Værnesulykken en del år tilbake i tid, hvor SAS hadde en hard landing pga. feil bruk av spoiler, havnet i høyesterett. Her ble kapteinen dømt for uaktsomhet. Det ble mye diskusjon rundt rapporteringskultur. I Danmark ble det innført amnesti for de innen flykontrolltjenesten som rapporterte egne feil. Dermed gikk antall rapporter opp fra fire til nesten 400 på ett år. I Sveits er det motsatt. Der blir du straffet. Derfor kommer det omtrent ikke inn rapporter i det hele tatt.    

Dette var i korte trekk et ekstrakt av saker som ble berørt på årets konferanse. Innlegg og foredrag vil bli lagt ut på Solakonferansens hjemmeside. 

Knut Grønskar