SIKKERHETSDAGENE 2008                               
      

Publisert:
31.10.08


SIKKERHET MÅ SKAPES OG GJENSKAPES HVER DAG.
DET FINNES INGEN ENDELIGE LØSNINGER
.

      

Jeg ble vår utsendte medarbeider på denne gedigne konferanse skapt av NTNU og TrygVesta. Det hele er ment som en HMS – konferanse for næringsliv og forvaltning. I dette ligger det at det er på det ”høye plan” den har sitt målomeråde, og derav sine foredragsholdere.

En frisk oppstart av Ingerid Årstad, Fagleder petroliumstillsynet
la listen. Hennes innlegg om Risk Governanse var utvilsomt interessant for våre øverste ledere, men litt over vår målgruppe.

Et innlegg om: Hva Jernbanefolk diskuterer over matpakken, av seniorforsker Ragnar Rosnes
  utløste tidvis latter i forsamlingen, men var også en pekefinger om forskjellen mellom forskning og hverdag.

Monica Rydland Anundsen hadde en oppfølgning på dette. Hun er leder TrygVesta, Kompetanse og mangfold, og hennes fokus lå mye på slike som vår gruppe – se hva dine medarbeidere utfører av handlinger – jobbe i team – tause kunnskapsbanker som går tapt når de går over i annen virksomhet. Fengende og interessant.

Videre dynget det på med vitenskapsmenn og instituttledere som Jon Bing, sikkerhet og personvern, Ivonne A. Herrea, stipendiat som tok for seg proaktive indikatorer og hva de kan brukes til. ( jeg lærte mange nye ord – dette betyr handle-reagere)

Mye tid ble også brukt på medias rolle ved kriser. Både med fokus på media estetikk, digitale media sin rolle med ”live” dekning av ulykker, og lederskapet rolle ovenfor media. (hvordan berge skinnet)

Videre var temaene mange. Med mengden forskere og stipendiater var det et vell av statistikker og kalkyler som ble presentert, gjennomgangsmelodien var klar – de kan leses – tolkes – brukes – i den hensikt man ønsker. Hvor bra de er stilles det spørsmål ved, men det er en europeisk standard for sikkerhetsanalyse – den brukes dog med forskjellige forutsetninger i de forskjellige land, så i mine øyne har den liten verdi.

Jeg er i utgangspunktet ingen HMS mann hos oss men temaet og problematikken er aktuell.

For fremtiden vil jeg si at deltagelse på denne konferansen ikke er i ”vår bane”. Litt på grunn av prisen det er for å delta, men mye fordi vi er av de ”tause kunnskapsbanker”

Forsker-tankene som ble presentert er fine, men i vår næring har dette vært et fokuspunkt fra dag en. Vi håndterer daglig ”kriser” i mine øyne, med den risiko det er å sende fly i luften.

Jeg tror vi i fremtiden må fokusere på å levere vår kunnskap til disse miljøene, komme oss ut av statusen som ”stille kunnskapsbanker”, og holde konferansens slagord høyt.

Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Jeg er så enig – det finnes ingen endelige løsninger.

Presentasjonene fra Sikkerhetsdagene 2008

Per Ferskaug
Nestleder NFO