Flymekanikere har mistet troen på Europas luftfartsmyndighed.                             
      

Publisert: 17.11.08

Efter flere ubesvarede henvendelser til EASA tror organisationen af flymekanikere, AEI, ikke længere, at Europas luftfartsmyndighed er sin opgave voksen. Det europæiske forbund af flymekanikere AEI har mistet troen på, at EU's fælles myndighed for flyvesikkerhed, EASA, er sin opgave voksen.

For 13 dage siden henvendte AEI sig endnu engang til EASA i både et brev og en email for at få myndighederne til at undersøge de europæiske flyselskabers logbøger. Men EASA har stadig ikke reageret.

»EASA fungerer ikke. Det er ikke en myndighed, der håndhæver flyvesikkerhedsbestemmelser, som det var meningen. Det er blevet en politisk organisation,« siger Fred G. H. Bruggeman, som er sekretary general for organisationen af europæiske flymekanikere, AEI.

Den aktuelle årsag til AEI's kritik er, at to spanske flymekanikere og deres chef i øjeblikket er under anklage efter Spanair-flyulykken i Madrid 20. august, hvor 154 mennesker omkom.

AEI anser det for sandsynligt, at de tre mænd er ved at blive syndebukke i sagen.

»Det er meget alvorligt for dem, at de fortsat er i offentlighedens fokus med ansvaret for 154 omkomne i en sag, som formentlig vil ende med at være forårsaget af pilotfejl,« siger AEI's sekretary general, Fred G. H. Bruggeman.

Uopklaret risiko for alle flypassagerer
EASA kommer ind i billedet, fordi ulykken principielt kunne være knyttet til et alvorligt flysikkerhedsproblem, som AEI forgæves har søgt at gøre EASA opmærksom på i over et år.

Nemlig at en stor del af Europas professionelle piloter vedligeholder en hemmelig og yderst risikabel praksis: At sætte flypassagerernes liv på spil alene for at undgå irriterende forsinkelser i fremmede lufthavne.

Mekanikernes påstand er, at piloterne i utallige tilfælde fortier fejl på flyene, hvis de opstår på udturen, og gemmer registreringen af dem til hjemturen, så flyet kan blive repareret i egen lufthavn.

Konsekvensen er, at passagerernes sikkerhed er i fare under nogle af disse hjemture, hvor flyene udmærket kan repareres i en fremmed lufthavn, men ikke bliver det - for nemhedens skyld.

Fly går altid i stykker på hjemvejen

Ifølge oplysninger, som flymekanikernes organisation ligger inde med, registreres mere end 85 procent af alle flyfejl på hjemture. Og da flyvemaskiner formentlig i gennemsnit går lige så ofte i stykker på udture som på hjemture, så viser overvægten af registreringer på hjemvejen, at piloterne rutinemæssigt overtræder en lov, der er ganske klar.

Den danske pilotformand Mogens Holgaard, som selv er aktiv flykaptajn i SAS, benægter ethvert kendskab til denne påståede praksis. Han har i en tidligere artikel i Ingeniøren udtalt, at en overvægt af fejl på hjemturene formentlig skyldes helt banale ting, der ikke har noget at gøre med flysikkerhed, såsom tilsmudsede sæder og køkkenlåger, der binder lidt.

Besværlig sandhed som ingen ønsker at høre
Sagen er besværlig, og bevisbyrden tung at løfte for flymekanikerne. Men det faglige forbund AEI hævder at ligge inde med oplysninger fra medlemmerne, herunder fotokopier af logbøger, som beviser deres påstand.

Hvis AEI imidlertid offentliggør dette bevismateriale, bliver det nemt for flyselskaberne at finde ud af, hvem af deres ansatte, der sladrer og derfor må regnes for illoyale. Whistleblowers er sjældent populære. Så det vil den faglige organisation ikke gerne udsætte sine medlemmer for.

Imidlertid kan et lands flysikkerhedsmyndighed rekvirere flyselskabers logbøger, eventuelt blot i form af tilfældige stikprøver, for at se, om der er noget om snakken.

Flysikkerhed sorterer under EU

Men den danske myndighed SLV (Statens Luftfartsvæsen) har til en tidligere artikel i Ingeniøren sagt, at der ikke er ressourcer til sådan en undersøgelse.

Den fortsatte opmærksomhed fra medierne og flere politikere har imidlertid fået transportminister Lars Barfod til at erklære, at SLV vil nævne sagen i den europæiske flyvesikkerhedsmyndighed EASA.

Så hvis det ender med, at der skal foretages en grundig undersøgelse, bliver det dermed EASA, der tager ansvaret og tildeler sine ressourcer til en undersøgelse af logbøgerne. Men det burde være de nationale myndigheder selv, der tog affære, mener Fred G. H. Bruggeman.

»Det dur ikke. For EASA fungerer jo slet ikke, som den skal. Da EASA blev oprettet som en central, europæisk sikkerhedsmyndighed, var det en lejlighed for regeringerne til at spare penge på deres nationale flysikkerhedsmyndigheder. Resultatet er ikke godt,« siger Fred G. H. Bruggeman.

Ressourcer er en by i Rusland

Han henviser til, at EASA er håbløst bagud med at håndhæve de europæiske flysikkerhedsregler over for medlemslandene.

»For eksempel er der en konkret sag fra 2006, hvor et flyselskab i et europæisk land har sat folk til at reparere fly, uden at de folk har gennemgået den nødvendige uddannelse. Det er et alvorligt flysikkerhedsproblem, og det bør være færdigbehandlet i løbet af få måneder. Men der findes en hel pukkel af tilsvarende sager fra 2006 og 2007, som slet ikke er behandlet endnu,« siger han.Ingeniøren.