Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

Publisert: 27.11.08

Hjelp vi har fått en høring på Arbeidsmiljøloven!

Og den er viktig. Høringen omhandler nye regler på skift og turnus jobbing. Vi vil sette stor pris på om det kommer noen kommentarer.
De kan sendes til
hms@nfo.no      

SE LINKER NEDERST.

     

Et utdrag fra pressemeldingen som også kan leses i sin helhet på linken nederst på siden. 

Utvalgets forslag – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Utvalget foreslår gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. I dette ligger at tredelt skift/turnusarbeid gir en reduksjon i arbeidstiden i form av en fast sats pr. nattetime og søndagstime med et startpunkt på 40 timer pr. uke. Hver nattetime regnes som 1 time og 15 minutter og hver søndagstime regnes som 1 time og 10 minutter. Arbeidstakere som i dag har rett til 38 timer i uken, men som vil få en lengre arbeidstid ved utvalgets forslag, blir værende på 38 timer i uken. 

Forslaget innebærer at reduksjonen i arbeidstiden vil være i samsvar med omfanget av ubekvem arbeidstid. Ordningen vil derfor etter utvalgets syn fremstå som mer rettferdig enn dagens regulering. Forslaget fører til at helgearbeid blir mer attraktivt for arbeidstakere med tredelt turnus, og dette kan bidra til å redusere problemet med uønsket deltid. 

Så nå har vi fått inn høringen om skift og turnus. Vi vil sette stor pris på om noen leser dette og sender vi noen innspill som vi kan bruke i svaret til departementet. hms@nfo.no 

SE LINKER: 

Regjeringens pressemelding.

Arbeidstilsynet med noen linker.

                                               

Andreas Sundt,
leder HMS komiteen