NFO Tillitsmannskurs 18-19. november.  

Publisert:
03.12.08
Nitten tillitsvalgte fra Norwegian,
  Widerøe og SAS hadde funnet veien til Quality Airport Hotell på Gardermoen, for å kurses i de nye pensjonsreglene som vil gjelde fra år 2010. Enda er ikke alt av regler ferdigsnekret, men hovedtrekkene er klare.


      

Advokat Jan Erling Nilsen var vår instruktør på kurset. Vi fikk et grundig innblikk i hva som venter oss av endringer i det nye pensjonssystemet. Både i Folketrygden og den nye AFP ordningen. Vi hadde flere gruppearbeider og gjennomgikk disse i plenum. Veldig kort fortalt ser det ut til, med forbehold om endringer, at den nye AFP ordningen ikke vil bli redusert i fra hva vi har i dag. Snarere er det mulighet til å få en bedre pensjon, hvis du velger å stå utover 62 år. Du kan også ha annen inntekt som AFP pensjonist, uten at dette kommer til fratrekk på folketrygd eller AFP. 

Hvor er det da innsparingene kommer? Det luringene (politikerne) har gjort, er å redusere folketrygden, og det betydelig. Regneeksemplene våre viste at en nyutdannet flytekniker i dag vil få i underkant av NOK 100.000.- mindre pr. år i pensjon fra Folketrygden, enn hva dagens flyteknikere vil få. Det vil bli en gradvis nedtrapping avhengig av alder. Reduksjonen i Folketrygden var overraskende stor. For oss nesten 30%. Det er snakk om at dette skal jevnes noe ut, men at reglene for dette ikke var klare enda. Som en kuriositet kan nevnes at grensen for minstepensjonister til å begynne med var satt så lav, at de ville falle under fattigdomsgrensen fastsatt i EU. Minstesatsene ble derfor justert opp til over fattigdomsgrensen. Dette altså for de som havner som minstepensjonister i framtiden. 

Ettersom gjennomsnittsalderen for flyteknikere er svært høy, er pensjon et tema som opptar flere og flere. Positivt var det derfor at flere av kursdeltagerne var for ungdom å regne. Også de var opptatt av pensjon. Takk til  advokat Jan Erling Nilsen og NFO kurskoordinator Wenche Jensen, for et godt og vel gjennomført kurs.

Knut Grønskar