KOLS- kronisk obstruktiv lungesykdom, rammer ikke bare røykere!                             
      

Publisert:
22.12.08Da har vi fått stadfestet et tilfelle av kols som er arbeidsrelatert, vedkommende gikk sykemeldt over lengre tid før sykdommen ble konstatert. Det er med andre ord viktig å lytte til kroppens signaler og forsøke å beskytte seg så godt som mulig.      

 

 

Den største årsaken som fører til Kols er som kjent å røyke, men det er også andre faktorer som gasser, røykutslipp og støv. I vår bransje har vi, carbonstøv fra bremser som blant annet virvles opp v/sjekk av hjultrykk, ved demontering av interiør, resirkulasjonsfilter og lignende, samt eksos fra fly, APU´er, dieselaggregater, pushbacktraktorer og bilmotorer. (Har sett støy i en artikkel, hvordan støy påvirker utviklingen av kols vet ikke jeg. Mulig det var en skrivefeil i det korte sammendraget av årsaker).Det var nok støv.
På åpent lende i Stavanger i mai ble det sagt at Statens satsing på dieselbiler med partikkelrensing er et bomskudd, de fineste partiklene kommer igjennom og ut i lufta som du puster inn. Så man bør passe på å bytte kupefilter på bilen ! Vil det hjelpe?
Hva filteret stopper har ikke jeg kunnskap om.

Flyets jetmotorer skaper veldig små eksos partikler(mikro partikler), og disse partiklene kommer lengst ned i lungene og kommer ikke opp igjen på lik linje med større partikler.
Så ikke gå på inspeksjoner bak i eksosen på jetmotoren rett etter at den er stoppet. Bruk vernemaske i f.m. inspeksjon i eksoskonen.
Vi har dessverre ikke oversikt over arbeids relatert sykdom for flyteknikere i arbeid eller som
  har gått i pensjon.
Men ansatte er bekymret når de hører kolleger har fått M/S, kreft, Kols eller dør rett etter at de har gått i pensjon.  

Om man har mye slimhoste og piping i brystet kan det være tegn på Kols. Det var nettopp det som var de første symptomene hos den yrkesskadde, jeg husker også at han hostet en del.
Det er mange sider på nettet om man søker på dette emne, men ikke fult så mange om man søker på arbeidsrelatert kols.
Overlege / forsker Håkon Lasse Leira ved St. Olavs Hospital har skrevet mye bra artikler om yrkesrelatert kols og astma. 

Kols kan for øyeblikket kun lindres om man skulle få det. Og etter det Ebba Wergeland i arbeidstilsynet antar, så dør 300 i året av arbeidsrelatert kols.
Norsk forening for lungemedisin har skrevet en rapport om yrkesrelatert sykdom, kan leses om man ønsker eller er bekymret for egen helse se linker:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=116038&subid=0
http://www.dagensmedisin.no/kronikor/2007/03/15/forsmt-omrade-i-kolsstrate/index.xml 

Arbeidstilsynet.
http://www.arbeidstilsynet.no/c26964/nyheter/vis.html?tid=49520


I land med høyere luftforurensing er det også flere tilfeller av kols, så tenk litt på det når du ferdes rundt flyet. Varme bremser og hydraulikvæske, når man slipper ut trykket fra hydrauliktanker, ved lekkasjer kan det skapes en fin forstøvet tåke. Man kan få en kjemisk lungebetennelse, hodepine, svimmelhet og kvalme etter at man er eksponert.
Hvordan løser du oppgaven der man kan bli eksponert for forurensning, og ikke minst hvis du er uheldig på jobben, så må man huske å skrive en uhell/uønsket hendelse rapport.
 

Hvem som rammes er som å tippe lotto, jo mer forurensing man utsettes for, jo større er sjansen for å få Kols?
Eller er det genetisk betinget. Kun fremtiden vil gi oss riktige svar på dette.
Alle har en bestefar som røykte til han ble 90. Men hva har skjedd med sigarettene siden 30.tallet ?? Det er det kun produsentene som kan fortelle. I en større høring i statene bedyret alle produsentene sin uskyld, ingen tilsetningsstoffer er brukt i forbindelse med produksjon av sigaretter som kan skape avhengighet eller skade individet.
Så konklusjonen må være at du må beskytter deg selv etter beste evne.  

Hjelper det å snakke om farene man utsettes for i forbindelse med arbeidet? Jeg er overbevist om det, sørg for at medarbeidere, ledelse osv diskuterer dette på din arbeidsplass, gjerne i samarbeid med verneombudet. 
Som en trafikksikkerhets reklame sa: det er ikke tøft å være død. Antall døde i trafikken er på 300-400 så lenge jeg husker, mens trafikken har økt og bilene har blitt sikrere. Så reklame og annet har kanskje bidratt til å holde det der. Tenk arbeidsmiljø, meld inn eventuelle problemområder til din leder og ditt verneombud, skap litt diskusjon.

 

Som den yrkesskadde sier ( i kursiv):

Det er viktig å merke seg at HMS datablader en får i dag nødvendigvis ikke er dekkende m.o.t. skadelige komponenter i stoffene slik de framstår i dag. ( Forandringer i innholdet pga miljø, helseskade og lignende.) Dette gjelder det produkter vi brukte tidligere og som fortsatt ofte brukes under samme navn i dag men med annen sammensetning grunnet de nye miljøbestemmelsene. Det er vanskelig å få tak i HMS datablader om de gamle produktene i dag. Husk, det er summen av eksponering for skadelige agenser over tid, gjerne over flere år som er avgjørende samt at en selv kan være disponert, - forøvrig har det (disponibel) ingen betydning i.f.t. erstatningsspørsmålet.
Yrkessykdom utvikler seg over lang tid og er som regel en konsekvens av eksponering for stoffer med annen sammensetning en hva tilsvarende stoffer har i dag, bl.a. av hensyn til dagens miljøbestemmelser.
 

Han var heldig og hadde noen kolleger som sto fram og hjalp han med å få tak i en del av det han trengte, noe han var veldig takknemlig for.
Han er avhenging av medisiner resten av livet (forstøver apparat og andre innhalasjons preparater). Lungekapasiteten er redusert til ca. 30%.
Som det ble sakt på konferansen i Stavanger: så kom forskningen etter sykdom/død og om du holder ut, kan du muligens få erstatning om ikke forsikringsselskapet, bedrift, forskningsmiljø sår tvil om din sykdom.

De vil iherdig forsøke å finne noe de kan bruke mot deg, gjerne i din journal hos fastlegen eller andre steder. I mitt tilfelle hyret forsikringsselskapet inn eksterne advokater for denne jobben og fant ut at jeg hadde fått Ventolin for tetthet i brystet ved forskjølelse i1993. Med bakgrunn i det ble konstanteringstidspunkt satt til det året, noe som fikk relativt store konsekvenser for erstatningsspørsmålet i det inntekten for 1993 ble lagt til grunn, - ikke inntekten for det året jeg ble syk , -2003.
Er arbeidsmiljøet bare en bit av sykdomsbildet ditt, eller årsaken til problemene.
Det er bare å se på den uendelige historien om Nordsjødykkerne og ikke minst turbin mekanikerne i Nordsjøen som har vært utsatt for ekstreme eksponeringer av forskjellige slag uten at det har løst saken.
Dette vil kanskje være lurt å ha kopier av hms databladene til senere bruk og ikke minst hvor og hva har du jobbet med i løpet av din karriere.
NFO vil vist få HMS databladene som ble samlet inn i denne saken. Så all honnør til de som sørget for det.

Kjenner du noen som sliter med helsa, og mistenker at arbeidsplassen er årsaken, så be vedkommende om å ta kontakt.
hms@nfo.no
. Slik at vi kan registrere bekymringer i bransjen.

Vil også ønske alle riktig god jul og godt nytt år. 

Med vennlig hilsen

Andreas Sundt
HMS leder NFO