INFO besøker Scandinavian Aircraft Maintenance (SAM)
Publisert: 24.01.09Vi i INFO redaksjonen har lenge snakket om at vi burde stikke innom å lage en artikkel om Scandinavian Aircraft Maintenance AS.  

SAM har eksistert i fem år. Selskapet holdt i sin spede begynnelse til i Bergen og skrudde på helikoptere. Det var i Bergen grunnlaget for å danne SAM som en JAR 145 vedlikeholdsorganisasjon ble lagt. Nøkkelpersonell ble ansatt, og selskapet ble bygget opp som en vedlikeholdsorganisasjon for helikopter med JAR PART 145 approval.

Derfra har SAM ekspandert, og fikk sitt gjennombrudd på Gardermoen da de fikk vedlikeholdet på West Air sine fly. Selskapet som flyr all post for Posten i Norge. SAM holder til i en nyoppusset hangar som de deler med Ben Air, på den gamle siden av Gardermoen. Kontorene til administrasjonen finner du i annen etasje i den gamle charterterminalen. Ikke noe overdådig kontorlokale, men mer enn godt nok til å dekke behovet.

Fra venstre: Teknsik sjef Terje Rading, Accounable Manager Ole Petter Monsbakken og leder for salg og markedsføring Odd G. NilsenDet har vært en tidkrevende og spennende prosess sier vedlikeholdssjef Terje Rading. Terje er godt kjent både i helikoptermiljøet og fixed wing miljøet i Norge. Terje er flytekniker og har vært leder både i Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF) og siden også  leder av Sentralstyret i NFO. Terje har vært på utallige AEI kongresser, og vi kjenner Terje godt.  

Det var mye som skulle på plass i oppstartsfasen, sier Terje. Det var en omfattende prosess å få alle de offentlige godkjenninger som må til. Det var masse nytt stoff å sette seg inn i, og tester som måtte gjennomføres og bestås hos Luftfartstilsynet. I tillegg var det en betydelig arbeids prosess med å bygge opp og utvikle vår egen MOE. 

Det er ikke med så lite stolthet jeg ble vist alle godkjennelsene som henger i glass og ramme på rekke og rad på kontorveggen. Vi har  EASA PART  145 approval, samt A1, A2 og A3 rating for base og line maintenance sier Accountable Manager, Ole Petter Monsbakken. Det betyr at vi har godkjennelse til å skru på det meste fra lettere luftfartøy og opp til tungt, altså både fixed wing og helikopter. I 2008 fikk vi godkjenning som lærebedrift i flyfag, og har for tiden en lærling hos oss. 

Vi har bred sertifikatdekning fra små helikoptere til Airbus 330 og 340. Personellet har også solid erfaring fra både line og base vedlikehold. Line approval har vi på alle modeller av B737 og A320 serien. Ole Petter har gått gradene fra dokka i SAS, via hangarsjef i Fred Olsen til han startet opp for seg selv med eget selskap i 1997. Ole Petter etablerte seg med spesialkompetanse på plate og NDT arbeid.  

Vi teller 30 ansatte nå, sier leder for salg og marketing, Odd G. Nilsen. Han er raskt ute med å tilføye at han også er flytekniker. Vi er 25 teknikere, 1 læregutt og 1 lager/logistikk person, pluss oss 3 i management. Odd har fartstid både som tekniker og maskinist i Fred Olsen og senere som flytekniker i SAS.  9 av teknikerne i SAM er svenske. Alle teknikere har taxesertifikat og pratelappen. Hovedtyngden av arbeidet består i å holde West Air sine 10 fraktere i luften. 8 stk. ATP`er og 2 stk CRJ-200. I tillegg har vi nylig fått vedlikeholdskontrakt på 2 stk. SAAB 340 fraktere, som skal gå mellom Oslo og Bergen.

En av West Air sine ATP`er på rampen på Gardermoen.West Air er i dag Europas største flyfraktselskap etter at det nylig kjøpte opp Atlantic Cargo. Selskapet opererer med et rutenett som strekker seg fra Svalbard i nord til Tunis i syd.

SAM har også vedlikeholdskontrakt for 3 helikoptere. 

Vi har en skiftturnus hvor vi jobber fjorten dager på, og fjorten dager av, sier Odd. Flyene står på bakken om dagen og flyr om natta, så vi er en god arbeidsplass for de som sliter med nattskift. Hovedtyngden av alt vedlikehold blir utført på dagtid, men vi jobber en del natt også. Teknikerne møter opp på alle turn arounds her på Gardermoen, og det må påpekes at det er et usedvanlig godt forhold mellom operativt personell og teknisk personell.  

Teknikerne reiser også ut på rutenettet for å utbedre snag ved behov. 

Regularitet er på hele 99,2%. Det er flere ATP operatører som lurer på hvordan vi kan klare en så høy regularitet. Dette er en anerkjennelse for oss, men det gode resultatet hadde ikke vært mulig å oppnå uten et godt arbeidsmiljø, solid kompetanse, og en stå på iver hos de ansatte. I tillegg har vi en meget dyktig logistikk person. Det må også fremheves at engasjementet og motivasjonen er formidabelt hos personellet. Medarbeiderne har det gøy og trives på jobben. Vi har jo høstet erfaringer fra de selskapene vi har jobbet i opp igjennom årene, og har lært hva som er bra og hva som er mindre bra. For oss er medarbeiderne den viktigste kapitalen, og blir derfor forvaltet deretter. Vi er særdeles opptatt av våre medarbeidere, og er opptatt av at ledelsen skal være tilstedeværende og tilgjengelige.

Det blir for øvrig lagt stor vekt på sosiale tiltak der hele organisasjonen er engasjert. 

Ledergruppa  i SAM foran SE-MAE i selskapets hangarAlt personell i SAM har gjennomført Human Factor kurser, og ledelsen eget HF kurs for management. Det holdes driftsmøter med personellet en gang i uken, der informasjon, kommunikasjon, og medinnflytelse er viktige nøkkelbegrep. Beslutningsprosessen blir dermed effektiv og dessuten lite tidkrevende. I et lite selskap er det forøvrig lett å få ut all informasjon raskt. Videre blir det også gjennomført regelmessige møter med operativ avdeling. 

Til slutt fikk jeg en omvisning i hangaren som var nyoppusset, lys og trivelig. I hangaren var det både et kontor for teknisk personell og et oppholdsrom, spiserom / kjøkken, et delelager og et rom for diverse spesialverktøy, samt garderobe og toaletter.  

Det har kostet oss en del å komme i gang, spesielt på verktøy- og utstyrsiden sier Terje, som forteller at selskapet har gått med overskudd alle de fem årene det har eksistert. En egen selvgående airstarter var innkjøpt og det var den største airstarteren jeg noen gang har sett. På størrelse med en skurtresker. Med den kunne man sikker ha startet opp flere jumbojetter samtidig.  

Tiden gikk fort og det var dags for å ta seg hjemover i ettermiddagsrushet. Det var gøy å se hva disse tre tidligere kollegaene hadde fått til. Det står det respekt av. Vi ønsker dem og Scandinavian Aircraft Maintenance lykke til videre. 

Knut Grønskar