NFO styret
Representantskapsmøtet 2009.                                     

Publisert: 11.02.09


I år var det sekretariatets tur til å arrangere representantskapsmøtet, og vi valgte å ha det på Kiel båten, Color Fantasy.  Tradisjon tro var det NFO’s leder Roger Handeland som ønsket delegatene velkommen om bord.       

Etter valg av møteleder, referent og tellekorps hedret NFO vår avdøde kollega og kasserer Nils Terjesen med 1 minutts stillhet. 


Under behandlingen av rapportene ble det stilt spørsmål fra salen om NFO skal engasjere seg i 100 års jubileet til Norsk luftfart og Luftsport. En liten diskusjon omkring dette og forsamlingen var enig at det er viktig å være med. Vi må profilere oss og vår plass i luftfarten. Dette er en gylden mulighet til å profilere oss. Det ble bestemt å satse på prosjektet.

Det kom også opp spørsmål om konfidensiell rapportering til myndighetene. En sak som NFO la mye arbeid i for noen år siden. Det finnes nå et eget skjema for konfidensiell rapportering på hjemmesiden til Luftfartstilsynet. INFO må lage en sak om dette og det må legges ut link fra NFO’s hjemmeside.

Når det gjelder AEI’s loggbokaksjon så er det ikke gjennomført kontroll i Norge i denne omgang, men tidligere undersøkelser viser at situasjonen dessverre ikke er bedre i Norge. Mesteparten av feil på fly rapporters på vei til hjemmebase. Med alle innspillene som har vært i den saken regner vi med at tilsynet tar tak i dette.

Alt ble godkjent uten kommentarer, og våre medlemmer kan lese dem på våre debattsider.

Regnskapet ble også presentert og godkjent selv om det er brukt mer penger enn det som var budsjettert. Dette gjenspeiler en høy aktivitet i foreningen. Skal vi opprettholde aktivitetsnivået må inntektene økes. Noen ekstraordinære poster ble forklart.  Vi kan ikke fortsette å tære på oppspart kapital. Et forslag  om å øke medlemskontingenten fikk ikke gjennomslag, men alle er klar over at i 2010 må kontingenten noe opp.

Revisorene var veldig fornøyd med hvordan regnskapet blir ført, og at dokumentasjonen stemmer. Kassereren som måtte hoppe inn midt i regnskapsåret, fikk ros for flott innsats.

Etter dette var det tid for innkommende forslag.

1.
P.g.a. at en del teknikere i bransjen velger å stå utenfor organisasjonen i gode tider, men melder seg inn når man får problemer var det fremmet et forslag om karenstid før man kan få advokathjelp og lignende. Dette gjelder både for enkeltmedlemmer og avdelinger.Sentralstyret kan overprøve dette.
Dette er helt vanlig i fagforeningsvirksomhet, og ble vedtatt.

2. a
NFO har utarbeidet en driftshåndbok for organisasjonen. Foreningen skal drives i henhold til den enhver tid gjeldende revisjon av denne. Driftshåndboken skal gjennomgås på hvert representantskapsmøte.

2. b
Dette var godkjenning av selve driftshåndboken. Den ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Siste punkt for fredagen var budsjettet. Det ble som vanlig en del diskusjon rundt budsjettet. Vi ønsker å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, men dette koster. En annen stor post var innkjøp av loggbøker. Loggboken er din personlige ”file” på hva du har gjort. Mister du jobben trenger du dokumentasjon på praksis og kurs. I fremtiden vil det bli et krav fra EASA om at praksis må dokumenteres for å fornye flytekniske sertifikater. Dette kan gjøres av bedriften, eller av den enkelte tekniker.  NFO ønsker å legge forholdene til rette for medlemmene, ved å utarbeide en egen loggbok basert på den som de engelske flyteknikerne allerede har i bruk.  Det kommer en presentasjon av loggboken på nett med mulighet for forhåndsbestilling.

Vi valgte å avslutte dagen for å fortsette på lørdagen med budsjettet.

Fredagskvelden ble en hyggelig og sosial kveld, med mange gode diskusjoner både om NFO, fly og andre ting.

 

 

 

 

 

Med alle delegatene frisk og opplagt på lørdags morgen ble budsjettet vedtatt.

Per Ferskaug hadde et innlegg om utdanningssituasjonen for flyteknikere i Norge.  Dette vil det komme en egen artikkel om senere. 

Etter lørdagens formiddagsøkt var det tid for en liten tur i Kiel for de som ønsket det.

Vel ombord i båten igjen var det tid for Svein Hansen og fortelle litt om AEI sin historikk. Svein er en nestor både i NFO og  AEI. Svein har sittet både i JAR Maintenace Commitee og JAR Maintenace Board. I dag sitter han i diverse komiteer og arbeidsgrupper i EASA. Svein er høyt respektert både av industri og myndigheter. Han spørres derfor ofte om å stille i diverse komiteearbeid og arbeidsgrupper. Svein går nærmest i skytteltrafikk mellom Evenes og EASA hovedkontoret i Köln.  

Hvordan er AEI’s historie og hva har AEI betydd for flyteknikerne i Europa? Allerede i 1966 begynte IATA å jobbe for å fa bort de flytekniske sertifikatene i Australia. AEI ble startet i 1972, og første hovedkontoret lå  i Australia. Dette ble senere flyttet til London av praktiske hensyn. De første landene som var med i AEI var; NFO, ALAE (England), Hellas, Australia og India. Senere kom SFF med. Franskmennene kom med i 1981. På 90 tallet flyttes hovedkontoret til Hoofddorp i Holland. Det passet jo bra da JAA også etablerte hovedkontoret sitt i Hoofddorp.  I 2002 dannes EASA og får sitt hovedkontor i Köln.  JAA reglene overføres til EU systemet og EASA .
AEI deltar i komiteer og arbeidsgrupper og Svein er AEI sin representant
i de aller fleste utvalgene hvor AEI er representert. 

Men hva har AEI oppnådd?

Uten AEI og det arbeidet som har vært utført hadde vi ikke hatt personlige sertifikater. Det var en skikkelig fight for å få gjennomslag for personlig sertifikater. Uten AEI hadde vi hatt "Company License" i dag.

Standarden på flyvedlikehold hadde vært lavere. Det å få fastsatt en nedre grense som en plattform for fabrikantenes vedlikeholdssystemer var også tungt å få til.

Men hva med fremtiden? Vil dagens AMEL (License) overleve? Det som er sikkert er at det er fremdeles et stort press fra flyselskapene om å få fjernet de personlige sertifikatene hjemlet i EASA part 66.  NFO må være aktivt med i AEI for å beholde sertifikatene i fremtiden.

Det finnes mørke skyer i horisonten for AEI. Organisasjonen lider av en "forgubbing" og stadig økende utgifter. Hovedbidragsytere har i alle år vært NFO, ALAE , Hellas og Holland . Nå er Hellas ute, med Olympic bankerott. Arbeidet i EASA krever store både menneskelige og økonomiske resurser. Mens industrien har økonomiske resurser så det holder, og myndighetsrepresentantene får betalt alle utgifter, så må AEI sine representanter få dekket kostnaden over den beskjedne medlemskontingenten det er i AEI. EASA har ikke midler til å dekke utgifter til arbeidet i komiteer og arbeidsgrupper.

NFO vil fortsatt bidra med resurser til AEI der det trenges. Vi må være aktive i internasjonalt arbeid. Gjennom AEI får NFO tilgang til å påvirke og være med der lover og regler lages. Hos EASA i Köln.

I fremtiden vil trening for flyteknikere knyttes til typegodkjenningen på. Dette skal blant annet sørge for att alle får lik skolering. Hvordan det vil fungere gjenstår og se. Er et typekurs på 200 timer hos en leverandør med simulator og de siste hjelpemidler, det samme som et på 200 timer med kun klasseromsundervisning og overhead? I teorien er det gjerne det, men hva du sitter igjen med er to forskjellige ting. 85% av kursene vil være felles mens de siste 15% vil være company options. I dag kan varigheten på typekurs på en og samme flytype variere fra 14 dager til to måneder, avhengig av i hvilket land kurset går.

Etter Svein var det Roger som ville ha en debatt om fremtidens NFO medlemmer. Hvem kan være med i NFO. Vedtektene gir åpning for at de med godkjent AML teori kan melde seg inn. Flyfag er et lite fag med 70-80 elever i året. Disse har sikkert et mål om å bli flytekniker på sikt. Skal vi være deres organisasjon fra de begynnere på læretiden så må vi ha noe å tilby dem, og hva med fagarbeidere. LO kan forhandle for flyteknikere, hvorfor skal ikke vi forhandle for fagarbeiderne på teknisk. Dette vil bli en stor oppgave som må jobbes med. Teknisk Utvalg og Studie Utvalget er de som skal se på dette, så får vi se hvilken konklusjon de kommer fram til.

 

Siste punkt på programmet var valg. Sverre Fjørtoft presenterte valgkomiteens innstillinger.

Det var valg på formann (2 år)og kasserer (2 år),
støttekassen (1 år), valgkomite (1 år) og revisorer (1 år).

Uten andre forslag fra salen ble valget utført ved akklamasjon.

Roger Handeland, fortsetter som leder og

Esben Sørensen
er kasserer
 

Støttekassen: Jan Eivind Stenhaug, Bård Arnesen og Esben Sørensen

Valgkomitee: Sverre Fjørtoft, Jan Eivind Stenhaug og Knut Grønskar

Revisorer: Dag Langeland og Jan Borgan

Gratulerer til alle sammen.

Representantskapsmøter 2009 var dermed over, og det var klart for nok en hyggelig kveld med gode kolleger på tvers av selskapene.

   Per F. som DJ                                            
Klarer Per F. å få lyd?
 

 

 

 

 

 

Roger sier noen velvalgte ord.

 

 

 

 


 

Rune spiller munnspill.

 

 

 

 

 

 

Øystein Gjengedal og Knut Grønskar