EASA Part 66 workshop i Bodø                              
 

Publisert:
24.02.09


Onsdag 4/2-2009 holdt Luftfartstilsynet i Bodø kurs i EASA Part 66 for NFO og NHF,s medlemmer. De første møtedeltakerne ankom Bodø allerede tirsdag formiddag, som etter ankomst fikk en liten omvisning på Widerøes anlegg på Langstranda. Etter en rask lunsj på kantina ble deltakerne skysset videre til Norsk Luftfartssenter hvor de tilbrakte resten av formiddagen. Neste på programmet var en uformell sossial aften på Bryggerikaia for de som ønsket det.      Selve kurset startet kl.0830 i Luftfartstilsynets lokaler på Bodø Lufthavn og varte til kl.1500. Det var 20 deltakere, alle med svært forsjellig bakgrunn. Deltakerne representerte henholdsvis teknisk ledelse, administrasjon, skoleavdeling og flyteknikere fra flybransje, helikopterbransje og allmenfly.

Kursleder Jan Christensen, seniorinspektør, Part147/66 i Luftfartstilsynet startet kurset med å gjøre oss oppmerksomme på at dette var en workshop og ikke et kurs. Det vil si at det skal være diskusjoner som skal/kan gi gjensidig læring. Hvis vi ønsket et kurs, måtte vi betale for det, så da sier vi workshop!

Jeg blir ikke å benytte mere spalteplass for å gjennomgå selve kurset, men forsøke å gi litt nyttig informasjon om hvordan man kan finne frem på EASA,s heller lite brukervennlige hjemmesider.

For å være helt sikker på at det man finner av forskrifter er oppdatert, skal man kun benytte seg av EASA,s egne hjemmesider. Dessverre kan det være problematisk for en nybegynner å finne fram i disse. Noen gode søkerfunksjoner finnes ikke. Hvis du leter etter Part 66, finner du dem i vedlikeholdsforskriftene under Regulation (EC).2042/2003.

I neste del av artikkelen skal jeg forsøke å guide leseren til en enkel fremgangsmåte i å finne fram til EASA Part 66 forskrifter. Samme metode kan siden benyttes til å finne de andre ”Partene” i vedlikeholdsforskriftene.


EASA,s hjemmesider finner du på
http://www.easa.eu.int/ws_prod/index.html

Tykk på EN for engelsk eller SV for svenskspråklige sider. Velg de feltene som er merket med røde sirkler på illustrasjonene.


 

 

 


Du finner EASA Part 66 forskriftene ved å bla deg nedover sidene i vedlikeholdsforskriftene.(Regulation (EC) 2042/2003)

OBS! Amended by: Revisjoner til forskriften. Originalteksten blir ikke oppdatert. Revisjoner blir lagt som et tillegg til forskriften og må også leses.

For å tolke det som står i forskriften må man inn på Acceptable means of compliance (AMC) og Guidance Material(GM), merket med blå sirkel. For de som er interessert, vil jeg anbefale å bruke litt tid på sidene for å lære. Når man først er inne på de riktige sidene er det ikke så komplisert som det kan se ut til ved første øyekast.


OBS!
På sidene for AMC materiale er originalteksten nederst (AMC Part 66/0 Initial issue) og revisjonene listet over. (AMC66/1,66/3 osv.)

Luftfartstilsynet bruker AMC materiale som referanse i sin saksbehandling. Ref AIC-N 48/07.


Andre nyttige sider er Termes of References(TOR), Notice of Proposed Amendment(NPA) og Coment Respons Document(CRD), merket med grønn sirkel. Dette går på arbeidet med å forandre eller lage nye EASA forskrifter. Her kan man følge med på framtidige endringer(NPA) og kanskje selv være med på å påvirke revisjoner til EASA forskriftene ved å fylle inn CRD med seriøse fakta. Eksempler viser at det faktisk nytter. Til informasjon, så har NFO for tiden medlemmer som sitter i working groups som utarbeide nye forskrifter for EASA.

En annen viktig sak som kom fram på kurset var at, som mange tidligere har blitt fortalt, så er det ikke satt noen siste dato for når man kan konvertere ICAO sertifikat til EASA Part 66 AML på ”grandfathers rights”. ICAO sertifikater vil kunne konverteres ved en søknad til Luftfartstilsynet.

Til slutt vil jeg takke Jan Christensen for et interessant og meget godt gjennomført ”kurs” og håper på fortsatt godt samarbeid med Luftfartstilsynet i fremtiden.

Sverre Fjørtoft
NFOWF/TU