Mellomoppgjøret 2009.                                     

Publisert:
10.05.09

Etter forhandlingsmøter og særmøter gjennom 8 timer torsdag 7.mai, valgte NFO's forhandlingsutvalg å signere protokollen med NHO Luftfart. Årets forhandlinger var et mellomoppgjør hvor lønnstillegg for andre avtaleår skulle justeres. I år ble justeringen for vårt område 1 kr timen.

Vi hadde med oss to punkter som omhandlet fri med lønn for tillitsvalgte i Sentrale møter og Personalforsikring. Disse punktene ble diskutert frem og tilbake. Og NFO fikk lagt frem sine synspunkter for motparten. Vi fikk ikke fullt gjennomslag for disse punktene. Dog skal selskapene innen 28. august 2009, legge frem for de sentrale parter, hvilken personalforsikring det enkelte selskap i samarbeid med den lokale NFO forening, velger å ha.

Og vi venter i spenning på det.

Forhandlingsleder var i år Roger Handeland, leder i NFO.

Resten av forhandligsutvalget var Trond Hedsten, Tk leder. Jan-Tore Edvardsen og Torbjørn Nilsen fra Widerøe. Roy-Einar Hansen og Espen Kristiansen fra Norwegian. Og Rune Thuv, Rune Haugland, og Bjørn Kyrre Larsen fra SAS.

 

TK leder Trond Hedsten