Flyoperativt Forum – 2009

Publisert:
16.05.09
27. til 29. april ble Flyoperativt Forum arrangert for 22. gang. Som vanlig samlet forumet et bredt sammensatt publikum, med hovedtyngde på det operative miljøet.
Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet(LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner var blant deltagerne ved konferansen.


I år var det stor fokus på nye helikoptre til Luftforsvarets redningstjeneste. Search and Rescue (SAR). Sea Kingen har snart vært en trofast sliter i 30 år, og trengs og erstattes av nytt materiell.  Forsvaret ville helst hatt en enhetsflåte med NH90. Massiv kritikk av NH90 som redningshelikopter, har resultert i omkamp og ingen beslutning er tatt. Derfor var det med tyngde både Eurocopter, Sikorsky, Augusta Westland og NH Industries presenterte sine forskjellige helikoptre og deres fortreffligheter. Det ble kanskje litt mye helikopter for noen, men interessante saker er det.

Adm. Direktør Sverre Quale fra Avinor uttrykte bekymring over den økonomiske situasjonen Avinor var oppe i, med sterkt synkende inntekter pga. reduksjon i antall reisende. Han gikk til frontalangrep på statens sugerør i Avinor sin kasse. 1 milliard blir overført til staten og nok en milliard gikk til å subsidiere mindre flyplasser. Dette reduserte Avinor sine muligheter til å bygge ut og gjøre nødvendige investeringer i ønsket og påkrevet tempo.

Stig Larsen i fra Universitetet i Tromsø (UiT), holdt en orientering om den offentlige treårige bachelor utdannelse innenfor Luftfart, inkludert pilotutdanning, man hadde ved UiT. To kull av 12 elever var allerede i gang. Det kreves 180 studiepoeng for å kunne søke. Det hersker stor usikkerhet om den videre finansieringen av skolen. Departementet har de to siste årene bevilget 4 millioner til denne linjen, men det er jo langt ifra nok når elevtallet nå økes.

Human Factor var også et tema. Det ble spesielt fokusert på de negative effektene man får med å straffe folk når de har gjort en feil. Det er klart at folk ikke vil rapportere om feil man gjør, hvis man vet at man blir straffet. På denne måten setter man en effektiv stopper for muligheten til å lære av andres hverandres feil.

På dag to holdt Luftfartsdirektør Heine Richardsen et innlegg med orientering om dagens situasjon i LT og om viktigheten av å engasjere seg i den regelbyggingen som i dag foregår i EASA. Både flyselskaper og fagforeninger bør engasjere seg å ta sterkere del i workshops og working groups i EASA. Det er for sent å komme og gråte når toget har kjørt. Av nye regler som kommer er blant annet at det ikke blir lov å wet-lease eller dry-lease fly fra land utenfor EU. Code svear sidestilles med wet-lease.


Det vil gå for langt å ta med alle temaene som var oppe på konferansen. Jeg avslutter derfor med å gi velfortjent ros til arrangementskomiteen med Per Gram i spissen.
Et vel gjennomført og interessant forum.Knut Grønskar