Luftfartstilsynets Bransjetur 2009 til Eurocontrol, Brussels                             
      

Publisert:27.06.09

 

25 - 26. Mai ble NFO invitert til Brussel av Luftfartstilsynet. Turen var en god fortsettelse av fjorårets tur til EASA i Köln. TU leder Simon McVeigh og undertegnede, Roger Handeland stilte. Og slik det ser ut nå, kan det bli en årlig seanse.


Årets agenda var informasjon og omvisning hos Eurocontrol, som har sitt enorme hovedkontor der, samt en god informasjon om forskjellige store prosesser innen EASA`s luftfartsprogram.

Konferansen ble innledet av Karl Koefoed, som er Luftfartsdirektørens høyre hånd.
Vi ble foret med detaljer om EU og dens omfang i både antall medlemsland og styresett med regler; kort sagt, meget omfattende; og dyrt. EU`s kostnader hadde steget fra 5€ pr. innbygger til 60-70€ og må økes mer…) 

Sentrale saker i 2009;

 • Single European Sky,
 • Lisboa traktaten,
 • Energi behov/ENØK,
 • Finanskrisens impact og fremtidige resultater,
 • nyvalg i Europaparlamentet og ny kommisjon (har vært avholdt nå)

Andre saker som er i vinden; Slots regulativ, revisjon av støyregulativ og forslag om NOX begrensning. Når det gjaldt NOX saken, ble det sagt at dette var for komplisert foreløpig (sikkert litt med tanke på finanskrisen) og var tenkt å ligge i samme regnestykker som Co2 regelverket.

Revisjon av Rapportering av ulykker og hendelser er et tema som ble nevnt, og her er vi også svært interessert gjennom AEI.

Interessant var også gjennomgangen av hva som egentlig styres av EU (og Norge sitter på gangen);

 • Generell oppfølging av flysikkerhetsspørsmål (Svartelisting)
 • Markedsregulering
 • Passasjerrettigheter/forbrukervern
 • Infrastruktur/kapasitet/lufthavner/luftrom
 • Avgifter på lufthavner/underveisavgifter/slots
 • Ground handling (her ble det nevnt at det er mye utestående jobb; enorme oppgaver)
 • Miljø, forurensning
 • Næring/Industri/forskning og Generell Aviation trafikk (GA)
 • Avtaler med tredjepart land på overnevnte områder (land utenfor EU som vil bruke EASA regelverket)

Innen dette ligger også Sequrity, og personene som er direkte med i EU`s sequrity utvalg hadde foredrag om dette.
Og vi var på hugget og nevnte med en gang at de ikke måtte glemme alle de som jobbet på flyplassene og spesielt om nettene; ut og inn av rød sone med verktøy og bil… 

EU`s gjennomgående mål og hensyn i reguleringen av luftfart;

 • Liberalisert marked og konkurranse
 • Høyt sikkerhets nivå
 • Passasjer og sluttbrukerperspektiv
 • Høyt nivå av miljøbeskyttelse
 • Støtte europeisk industri og forskning
 • Fremme EU`s standarder internasjonalt
 • Nærhetsprinsipp (lokal bestemmelse, er meget viktig)

Sett i lys av alle medlemslandene sine forskjellige størrelse og interesser, er det stor grad av kompromissløsninger i regelverksbyggingen. Dette legger igjen opp til en viss grad av lokale løsninger. Spesielt med tanke på utformingen av flyplasser og lignende

Et annet viktig tema som ble tatt opp; det går mot en mer strafferettslig bransje. Dette gjenspeiles i Lisboatraktaten.

ICAO og dens rolle er også viktig i internasjonal luftfart. Det ble spurt om USA og EU ville bytte roller her; det ble det sagt nei til.

Vi fikk også en presentasjon av Charlotte Andsager fra Public Affairs i SAS Group, profesjonell lobbyist. Hun fortalte oss litt om viktigheten av å være der det skjer for store flyselskap.
Selv dekket hun både Brussel og Washington. Hun fortalte også hvor lite parlamentarikere i transportkomiteene brydde seg om transport og fly. Fokus er kun miljø og til dels usaklige miljø argument.
Derfor gjør ”flylobbyistene” fra både SAS, British Airways og Lufthansa, en viktig jobb for å fortelle den virkelige sannheten om flybransjen. NFO synes dette er et viktig aspekt. Vår fremtid henger sammen med at vi har passasjerer også i fremtiden.

Ellers i foredragene kom det frem at Norge er mindre viktig for EU i dag, enn da EØS avtalen ble laget. Og ikke minst spennende og se om Island vil bli medlem av EU; da vil Norge og Liechtenstein være sammen mot EU…

NFO indikerte for flere impliserte at hvis man var i mangel på personell i fora og Working groups innen EASA og luftfart, var NFO villig til å vurdere å stille med personell

Mandagskvelden ble satt av til sosial middag for deltakerne; veldig bra.

Brussel viste seg fra en varm og fin side.

Simon McVeigh (Teknisk Utvalg) og
Roger Handeland (leder)