Nytt fra avdelingene                                     

Publisert:
28.06.09Nytt fra NFO avd SAS

Flybransjen og våre arbeidsplasser i SAS i Norge er påvirket av finanskrisen som ruller over hele verden. Norge står kanskje noe bedre rustet enn mange andre land som vi kan sammenligne oss med.

NFO avd SAS har medlemmer innen tre hovedområder, flytekniske instruktører, vedlikehold på fly ute av trafikk og vedlikehold på fly i trafikk.

SAS har, som øvrige flyselskaper, valgt å flytte noe av det tyngste vedlikeholdet til land med lavere kostnader. Samtidig byttes flytyper suksessivt ut, og dette forsterkes i årene 2009 og 2010. Spesielt vil utfasing av flytypen MD-80 påvirke volumet negativt innenfor avdelingene som utfører det tyngste vedlikeholdet. Konsekvensene av dette kommer høsten 2009. Hvor stor overtallighet som kan oppstå er pr dd ikke kjent, men det må antas at utfordringene vil bli store.

Samtidig pågår det en modernisering av vedlikeholdsprogrammene, rutiner og organisasjonen for øvrig noe som vil medføre mindre volum innen det letteste vedlikeholdet. Prosessen rundt dette pågår.


Det er viktig at alle fortsatt har fokus på sikkerhet, kvalitet og leveranser samt ikke minst bedriftens og de ansattes miljø og trivsel!Nytt fra NFO avd
Norwegian


Log bok for teknikere, vi har en del interesserte i NAS, NFO-NAS har tenkt til å sponse alle interesserte med kr 100.- pr bok.

Vi trenger folk i BGO, OSL, CPH, og til høsten trenger vi også i ARN. Antall uvisst, men et tydelig økende behov.

Vi er i en omstruktureringsfase med
MCC, der vi ser på mulighetene til å fase disse inn i produksjonen, ved faste intervaller. Dette genererer et behov for driftsplanleggere, noe vi ikke har i dag.

Vi spekulerer på å ansette et dedikert cabin-team, gjerne ikke-teknikere/fagarbeidere.

Siden siste møte har vi fått inn 5 -800 inn i flåten, den neste kommer inn 10 juni. Med den som da kommer (NOG) er vi oppe i 28 -300,
  13 -800, og 4 –MD80. totalt 45fly.

Vi har en økende medlemsmasse, og er for tiden oppe i 98medlemmer, vi håper å kunne rykke over 100 i løpet av året….
 

Vi har startet en skiftplankomité her på OSL, da vi ønsker å lage en mer effektiv og behagelig plan, stikkord er; hver 3. helg, og kortere oppmøte perioder.

Vi har skrevet kontrakt med 4 lærlinger, som skal starte i høst. 2 i OSL og 2 i SVG.

Vi ser ut til å få en ny portal på nettet for ID-reiser, noe som ser meget bra ut, det gjenstår å se når den blir satt i bruk.Nytt fra NFO avd Widerøe