Kjell Henry Paulsen er gått over til pensjonistenes rekker.                              
      

Publisert:
27.08.09

Kjell Henry Paulsen kalte inn til siste samling mens han var tjeneste for SAS på fredag 21.08. med kake og kaffi.
Så lenge Kjell har vært flytekniker har han vært engasjert i NFO`s arbeid. Han har vært spesielt interessert i det som har med avtaler og rettigheter å gjøre.
Han har betydd mye for oss alle i tariff sammenheng, avtaleoppbygninger og forhandlinger.

Undertegnede ble først kjent med Kjell på Tariffkomite møte på Koksa I januar 1992. Etter det, har han vært en klippe og et orakel for uenigheter, tvister og avtaler. Han har bidratt mye for å finne frem til løsninger i vanskelige saker.

Pensjon har han alltid brydd seg om og er en av de som har satt seg litt inn i dette, kan man si.

NFO kan love alle medlemmer at Kjell ikke vil forsvinne uvirksom ut I det store intet.

Han er fast som instruktør på tillitsmannskurs og vil være med oss videre I flere andre sammenhenger.

Med dette vil NFO ønske Kjell til lykke med pensjonstilværelsen.

Vh
Roger Handeland
Leder NFO

Arild Nyheim hold en liten avslutningstale.

 

Per Stokke med en liten oppmerksomhet fra SAS. Kjell har 40 år på samme skift.

     
 

Knut Grønskar med noen historier.

 

Rune Haugland med en liten gave fra NFO avd SAS.