Nytt fra avdelingene                                     

Publisert:
27.09.09Nytt fra NFO avd SAS

Endringene innen SAS konsernet fortsetter etter planene som er lagt. For SAS Tech betyr dette to saker, at det vil bli effektivisert og det blir faset ut tyngre vedlikehold på MD80. Ca 200 til 240 årsverk kan totalt bli berørt i SAS Tech i Norge.
06.oktober vil siste trinn (trinn 3) i overtallighetsdrøftelsene være ferdig, og det tas sikte på at dette siste trinnet er gjennomført og ferdig innen 1.november 2009. I Sverige og i Danmark pågår samme prosesser innen SAS Tech. Der har de flere oppsigelser av ansatte med ansettelsesdato så tidlig som 1986 og 1989.

De som ble berørt av oppsigelser den 01.september, fikk juridiske råd fra NFO’s advokat og foreningen har stilt opp i flere møter. Overtallighet er ingen hyggelig prosess, verken for den ansatte eller de rundt vedkommende.  

NFO avd SAS hadde tillitsvalgte med på møter i § 15.1 ved SVGOM, når de berørte ønsket dette.

Sykefraværet i SAS Tech er siste måned på 6,7 %. Tallet er historisk stort sett stabilt. Langtidsfraværet drar tallet noe opp.

F-50 produksjonen i Vestlink går etter planen, passasjerene er veldig fornøyde, teknisk leveranse er bedre enn standard og driften går godt. SAS Tech ønsker at langsiktige avtaler blir inngått for denne driften. Stor honnør til stasjonen BGOOM!

Produksjonen innen SAS Tech går generelt veldig godt og kvaliteten er på topp. Flyteknisk punktlighet og regularitet er også på topp!

Flyselskapene i SAS-gruppen er derfor veldig fornøyd med innsatsen til de ansatte!Nytt fra NFO avd
Norwegian

Sommeren ble bra avviklet, ledelsen ga ros. Ansettelser CPH, STO og BGO,

MCC nærmer seg opp å stå.

4 lærlinger blir tatt inn (2 OSL, 2 BGO)

Cabin team/reise gruppelagt på is, for dyrt.  Kontor området i hangaren blir bygget om. 29 september starter lønnsforhandlinger.

Flåte i dag 43 737 hvorav 15 NG + MD80Nytt fra NFO avd
Widerøe

Siden sist sentralstyremøte har vi jobbet med en pågående spareprosess med mål om å redusere kostnadene med 150 millioner. Alle de lette tiltakene er gjennomført, mens de vanskelige sakene som innebærer forhandlinger med alle fagforeninger gjenstår. Disse forhandlingene er ikke kommet i gang igjen etter ferien.

Ferien er avviklet og driften i perioden har vært gjennomført meget bra.

De fem som gikk typekurs på Fokker 70/100 har fått sine sertifikater, og kontrakten med handling av LM for KLC startet 1. august.

75 års jubileet til Widerøe ble avlyst på grunn av den økonomiske krisen SAS konsernet er inne i. De ansatte arrangerte egen jubileumsfest.

Økonomisk går Widerøe bra og passasjergrunnlaget er bra, men det blir neppe noe økonomisk rekordresultat i år.

Alle fagforeningene i Widerøe har deltatt i et prosjekt for å danne en fornuftig lønnspolitikk for selskapet, denne prosessen er nå i avslutningsfasen. Denne kom i stand med bakgrunn i at det er behov for et nytt lønnssystem for funksjonærer og individuelt lønnsplasserte.
Resultatet er overraskende bra og lover godt for fremtiden, men berører ikke oss direkte.
Dersom også dette lønnsystemet blir fornuftig, kan dette bli en mulighet for våre tekniske instruktører.

Ellers jobbes det godt over hele linja, med blant annet Scat-1 modifikasjoner og inn- og utfasinger av Q400 maskiner slik at vi får våre egne fly på plass.

Nytt B1 typekurs på 100/300 er nettopp startet i Bodø.