Ny flyteknisk utdanning på høyskolenivå.                        

Publisert:
05.10.09


Luftfartshøyskolen Sør, som er under etablering på Evjemoen og Gullknapp utvides trolig  til også å utdanne personell til flyvedlikehold, i tillegg til piloter og flygeledere.

Se side fra Setersdølen her.