NFO Tillitsmannskurs 2009.                                    

Publisert:
23.10.09


NFO arrangerte Tillitsmannskurs ved Quality Airport Hotel Gardermoen onsdag 30.september og torsdag 01.oktober. Det var kursdeltakere fra både Widerøe, SAS og Norwegian.      
Kjell Paulsen som nettopp gikk av med pensjon etter vel 40 år i SAS var en av foreleserne, og startet onsdags morgen med å gjennomgå Hovedavtalen til NFO. Hovedavtalen inngår som første del i alle tariffavtaler mellom NHO/NHO Luftfart og NFO. Denne danner grunnlaget for Flytekniker Overenskomsten som reguler de fleste avtale forhold mellom selskapene og NFO medlemmer. Etter en bedre lunsj fortsatte Kjell med Flyteknikeroverenskomsten.
Tilslutt var det en rask gjennomgang av ”Guideline For Tillitsvalgte”. Den bør alle med verv i NFO ha lett tilgjengelig.
Kjell kan dette inn og ut. Han sper på med noen gode selvopplevde historier og nyttig erfaring fra ett langt liv med NFO. Dette er gull verdt for oss som kommer etter.


Knut Grønskar som også kommer fra SAS er heller ingen ”Skårunge” i NFO sammenheng. Nå er han skribent og fotograf i INFO. Knut avsluttet onsdagen for oss med ett foredrag om NFO’s historie som han har fordypet seg i.
NFO har historie helt tilbake til 1938-39, hvor de første teknikerne samlet seg for å danne AFF, Autoriserte Flymekanikeres Forening.

Dette var starten, og fortsettelsen har vært brokete med både medlemskap i LO og YS. Men dette ga dyrebar lærdom, og i dag står NFO sterkt alene
med egen forhandlingsrett på likt nivå med de store organisasjonene i Norge.
AFF sentralt ble stiftet 7.mai 1975 og bestod av Scandinavian Airlines System, Braathen`s SAFE, A/S Fred. Olsens Flyselskap, Widerøe Flyveselskap A/S og Sterling Airways, Navne endringen til NFO, Norsk Flytekniker Organisasjon kom i 1977.

Mye har skjedd opp gjennom årene. Ikke minst medlemstallene. Fra den spede begynnelse med noen få ildsjeler til 66 medlemmer i 1952 og nå i 2009 er vi ca 700 medlemmer. Foredraget blir presentert på gamlemåten via ”overhead” og Grønskar legger frem lønnstabeller fra 1950 årene som setter utviklingen i perspektiv. Ikke minst peker Knut på at vi har sakket akterut i forhold til flyverne, i vertfall SAS pilotene. Tilslutt avslutter Knut med å si at det opp gjennom årene er enkelt personer i foreningen som har tatt i et tak og betydd mye for NFO.Dag to av tillitsmannskurset er det Særavtaler og Oppsett som står på planen.

Roger Handeland fra Norwegian SVG, som også er vår Leder i NFO sentralt, hadde tatt på seg denne oppgaven. I løpet av mange år som aktivt medlem i NFO med forskjellige lederverv har Handeland vært med i mange forhandlinger både lokalt og sentralt. Denne erfaringen kommer godt med når han nå peker på viktige detaljer i de forskjellige protokollene som blir laget når NFO er i forhandlinger. Det være seg skiftplan, ferie, tjenestereise, diett eller sertifikat tillegg med mer. Han understreker at det er vel så viktig å lage en detaljert uenighetsprotokoll når enighet ikke oppnås i forhandlinger. Imellom protokoller og særavtaler viser Roger bilder av både historiske og dagsaktuelle fly fra sin nye Mac for å live opp presentasjonen.

Handeland er også innom alvorlige og vanskelige oppgaver i forhold til streik og hvilke spilleregler man da har å forholde seg til.
Etter nok en god lunsj er det Sverre Fjørtoft fra Widerøe og Bodø som har tatt på seg oppgaven med å presentere NFO’s internasjonale arbeid med AEI og EASA.
(Aircraft Engineers International/European Aviation Safety Agency)
Sverre er medlem av Teknisk utvalg som har som oppgave å svare på høringer fra EASA og Luftfartstilsynet, samt ivareta NFO’s og medlemmenes interesser iht. flyteknikersertifikat og utdanning.
Fjørtoft starter med en lett gjennomgang av oppbyggingen av NFO og de forskjellige komiteene, og hva de driver. Vi har som kjent Teknisk Utvalg, Tariff, Studie Utvalget, HMS og INFO komité.
Videre forteller Sverre om samarbeid og
working groups som NFO har med blant annet NHF-Teknisk komité(Norsk Helikopteransattes Forening), SFF(Svensk Flygtekniker Forening), Luftfartstilsynet og EASA med forskjellige Workshop/working group. Han forklarer hvordan regleverket i EASA blir til gjennom en fastlagt ”Rulemaking process”, og Notices of Proposed Amendment (NPA’s) De som vil vite mer om dette og EASA kan logge seg på følgende internett adr: easa.europa.eu.

AEI ble stiftet i Sydney i oktober 1971 av flyteknikerorganisasjoner fra Australia, UK og India. Hovedkontoret var da i Sydney. I 1976 fikk AEI dagens form. Hovedkontoret ble flyttet til London og NFO gikk inn som medlem. På 80 tallet økte medlemslandene og AEI gjennomgikk en organisasjonsutvikling og kampen om anerkjennelse var i gang. I løpet av 90 tallet har AEI en fortsatt jevn økning av medlemsorganisasjoner og Hovedkvarteret flyttes til Hoofdorp i Nederland.  AEI består nå av ca 40 medlems- organisasjoner fra hele verden.
ATAC (AEI Technical Affairs Committee)diskuterer regelverk og prosedyrer innen luftfart. Alle Affilates (medl. organisasjoner) kan velge sin egen ATAC representant. Fortiden er det Simon McVeigh fra Norwegian som er NFO’s representant og formann i ATAC.

AEI blir styrt av AEI Executive Board, demokratisk valgt ved Annual Congress. De har 5-6 møter i året. AEI Annual Congress blir arrangert i forskjellige land hvert år. I år ble det arrangert i Varna i Bulgaria i slutten av september, og her var NFO selvfølgelig til stede med flere representanter avslutter Sverre.

På vegne av Studie utvalget vil jeg takke våre forelesere for godt gjennomførte foredrag.
Denne gangen ble Tillitsmannskurset gjennomført med kun interne krefter og det fungerte veldig bra. Hvis dette hørtes interessant ut, fortvil ikke. Tillitsmannskurs blir arrangert årlig.
Alle kan delta, både nye og gamle medlemmer.


Trond Hagen
Studieutvalget