Nasjonalt Samarbeidsforum "Just Culture"

Publisert: 01
.12.09


7. oktober arrangerte Luftfartstilsynet første møte i et nytt nasjonalt samarbeidsforum mellom flybransjen og myndighetene, Just culture på Radison BLU hotel i Bodø. Dette var et oppstartsmøte der det skulle trekkes opp en løype for hvordan Luftfartstilsynet tenker seg et slikt forum. Dessverre fikk NFO innbydelsen kun to dager før møtet skulle arrangeres. Dette førte til at ledelsen i NFO ikke kunne møte, men representanter fra NFO Widerøe, Sverre Fjørtoft og Oddvar Østli var på plass.
Sekretariatet i NFO har signalisert at dette er meget viktig fora, så dette ønsker vi å være med på. Bakgrunnen for å danne et slikt forum er for å bedre flysikkerheten nasjonalt på alle nivåer. Fra bransje til myndighet, og for å få større åpenhet.

Forumet samlet mange aktører innen flybransjen. Alt fra statsadvokater til de som jobber på gulvet. Blant noen av deltakerne var ledelse og administrasjon fra de fleste store flyselskap, Avinor, Samfertselsdepartementet, Statens Havarikomisjon for Trafikk, Norsk Flygerforbund og Norsk Flygelederforbund.

Neste forum vil bli i forkant av Luftfartskonferansen 2010, som arrangeres i Bodø 3.-4. februar 2010. Da vet vi mer og kan komme med skikkelig informasjon. Dette er en positiv start og NFO ønsker å være med og bidra.

En viktig del av "Just culture" bygger på et konfidensielt rapporteringssystem som NFO har engasjert seg sterkt for.

Oddvar Østli