Nytt fra avdelingene                                     

Publisert:
14.12.09Nytt fra NFO avd SAS

Lokalforeningen håper man er ferdig med innskrenkningene.
Mer eller mindre ferdig med utfasing av MD80. Det lages ny leder org i TRM, skal være på plass til 1/1-10. Det blir ca 60 c-checker på GEN (737) samme i STO. Ledelsen vil holde NG C-checkene i selskapet.

I Norge er nå 240 årsverk borte. Delvis med perm eller oppsigelser.. Prosessen er gjennomført mer brutalt i Sverige og Danmark. TOS er 2 og SVG er 6 stillinger borte, TRD og BGO er det ingen endringer. Det er nok jobb til dem som er igjen. M3 er fortsatt et tung rodd system. Svenskene har begynt å se på arbeidstids ordninger. Vi håper det ikke sprer seg til Norge, da de fleste er godt fornøyd med slik vi har det nå.
20 MD80 selges til USA til en akseptabel pris. Utfasingen av 737 classic en utfordring.
Siste MD80 fra storsjekk ut forleden etter 41 år med disse. Iberia tar c-checker på MD80. SAS lokalforening jobber fortsatt for å få ut kronen fra oppgjøret. Ingen bakke ansatte har fått den til nå.Nytt fra NFO avd
Norwegian

Lønnsoppgjør ferdig, 2-2,5% i boks. MCC ansatt fra 1/1-10. 16 mann + 4 planleggere. Her tapper man kompetanse fra teknisk drift. Line STO oppe og stå fra 1/12. Man har fortsatt behov for teknikere, særlig på GEN.
Starter utfasing av gamle fly neste år. (kanskje de kommer opp på SAS sin prosentsats av nyere fly)

AIR BUS rykter går.
Nytt fra NFO avd
Widerøe

Typekurs i avslutningsfasen, 7 fra dette regner vi med som nye medlemmer. Det skal fases inn 6 nye fly. I løpet av 2010 blir det 14 nye stillinger på tech. i BOO.

Årsmøte er avholdt, styret gjenvalgt. Julebord 12/12. 2 perm og begynner i LT. Ny base sjef i TOS, Gunnar Gjelseth. Vil starte en linje 3 i BOO i 2010. Er satt i gang nye forhandlinger rundt avtaleverket. Det blir nå avholdt jevnlige møter med ledelsen.

 

Nytt fra AEI

Det jobbes stadig rundt MEL problematikken. Tord i arbeidsgruppe 145, 022 innleie av personell. Er møte i helgen i AMS, Tord invitert. Mye opplysninger ligger på nett sidene til AEI. AEI mangler fortsatt thrusty B.

Godt og tett samarbeid med EASA. Særlig Norge, Nederland og Sverige er aktive. Kongress i Hamburg 22-26 sep. 2010. Det er en kamp rundt diff. kurs og fulle typekurs. Også en diskusjon rundt CTS og lignende. Det blir lagd en wg. om avionics på småfly.

Det arbeides fortsatt med problematikken rundt rettsforfølgelse i forbindelse med ulykker. Just culture er også en hjertesak.