Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

North American T-6 Texan (kalt Harward i Storbritania), militært trenigsfly fra 2. verdenskrig. Denne var i privat eie i Norge og vedlikeholdt av Fred Oslen Flyselskap.
Norsk Flytekniker Organisasjon