Påmeldingside tillitsmannskurs 23. september 2021

NFO Sentralt ønsker å invitere deg som er tillitsvalgt i NFO på kurs hos Losby Gods 23. september i Lørenskog. I tillegg tilbyr vi å kunne delta som observatør på Representantskapsmøte 24. september, dette inkluderer overtatting fra 23. til 24. september.

Obs: Det er begrenset med plasser.

 

Programmet for tillittmannskurset er:

1100 – 1130.  (Andreas Sundt)
Velkomst med litt NFO-historikk.

1130 – 1230 (Esben Sørensen)
Oppbygging av NFO som organisasjon.
Hvordan er et avtaleverket bygd opp, Hovedavtale/Tariffavtale/Særavtale.
­Hva gjør de forskjellige komitèene, hvor mange møter har de osv…

1230 – 1345 – Lunsj

1345 – 1445 (Harald André Ryen (Mageli))
Et basic-kurs på kollektiv arbeidsrett.
Ulemper/fordeler med å være en uavhengig organisasjon.

1445 – 1545 (Harald André Ryen (Mageli))
Hvilke rettigheter og ansvar har man som tillitsvalgt? Hvordan skal man opptre. 

1545 – 1630 (Vegard Kampen)
Praktisk NFO-arbeid (Epost, styreweb osv…)

1700 – 1830
Gjennomgang av årsrapporter for lokalavdelinger og komiteer.

1900
Felles middag