Paris International Airshow 2015

Airbus C295, militært transportfly som også har sivil typegodkjenning. Den har max take-off vekt på 23,2 tonn og max last på 9,2 tonn eller
71 seter, i tett konfigurasjon. C295 kan opperere på kortbaner, det spekuleres i at den er en av kandidatene til å erstatte Dash-8 i
Widerøe på kortbaneoperasjonene.
Norsk Flytekniker Organisasjon