Paris International Airshow 2015

Fouga CM-170 Magister, fransk jet-trainer fra 50-tallet.
Norsk Flytekniker Organisasjon