Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

4 Braathens SAFE Boeing 737-500 på Røros samtidig, det var ikke dagligdags. Denne dagen hadde Liverpool FC chartret 3 fly, de var på Røros med vanskligstilte engelske barn, og i tilleg kom en 737 på vanlig rute. Det var -38 grader denne dagen, og ved oppstart lakk 3 av flyene fuel, tekniker Dag Langeland som var der tørket fuel til det sluttet å lekke, og pådro seg frostskader.
Norsk Flytekniker Organisasjon