Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

Douglas DC-3 Dakota fra Nord-Fly til vedlikehold hos Fred Olsen Flyselskap i Dumpa hangaren.
Norsk Flytekniker Organisasjon