Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

Lockheed L-188 Electra som fraktfly tilhørende Fred Olsen Flyselskap, nesten samme fly som P3-Orion som Luftforsvaret jakter upåter med.
Norsk Flytekniker Organisasjon