Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

Convair 240 tilhørende Nor-Fly (charterselskap), dette vare et tidligere SAS fly.
Norsk Flytekniker Organisasjon