Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

En ørn som gikk inn i motoren på en 737 på innflygning til Værnes, og avgikk med døden.
Norsk Flytekniker Organisasjon