Gamle flybilder

Dag Langeland, pensjonert tekniker fra Fred Olsen Flyselskap, Braathens SAFE og SAS , har delt noen av sine bilder med NFO.

En amerikansk registrert Douglas DC-3 Dakota på besøk på Værnes med motorproblemer, som fikk hjelp av Braathens teknikerne.
Norsk Flytekniker Organisasjon