Paris International Airshow 2015

Wingtip/winglet med morphing trailing edge. Trailing edge skal justere seg ved hjelp aktuatorer for best mulig aerodynamikk i forskjellige faser av flight,
dette skal bla. gi lavere belastninger på vingestrukturen ved manøvreing i lufta, og spare vekt ved at vingen ikke må bygges med så stor styrke som tradisjonelle winglets.
Norsk Flytekniker Organisasjon