NFO på facebook

Lederen har ordet, 2008-2009

18.12.09
Jula nærmer seg og de fleste har vel allerede kjent smaken av jul allerede.

NFO har hatt de siste offisielle møter og oppsummeringen av 2009 er i gang.

Mye har skjedd også i år.
Det mest negative for flybransjen er vel nedleggingen av tungt vedlikehold for 737 Classic og MD-90 vedlikehold hos STS, Gardermoen. Meget trist at vi ikke skal klare å holde slikt vedlikehold på store fixed wing fly i Norge.
STS gjorde også alvor av ytterligere nedbemanninger på linjenettet, selv om det var varslet, kom det som et sjokk på de fleste av de rammede.

Det positive er at både CHC, Widerøe og Norwegian trenger flyteknisk personell. Og da håper vi at flere av de oppsagte får jobb hos de.

Ellers har året 2009 også vist oss hvor viktig det er å engasjere seg lokalt, nasjonalt og ikke misnt internasjonalt. Vi ser mer og mer at de enkelte regler som gjelder for oss, blir utformet og vedtatt hos EASA sine utallige Working Groups.

NFO sagt fra hos Luftfartstilsynet, NHO og EASA at vi stiller ved behov for å fremme den norske luftfartens interesser hvor det måtte være. Vi har flere personer som er villige og som ser behovene for å være med.

Når det gjelder den norske luftfarten, kan NFO si at 2009 ble feiret som luftfartens 100ende år. Her har vi vært sterkt delaktige og representert. Vi hadde bl.a. en meget vellykket stand på flyshowet på Rygge. Dette vil vi faktisk delta på ved senere anledninger også.

De lokale avdelingene hos Widerøe, SAS, Thomas Cook og Norwegian har jobbet jevnt og trutt gjennom året.

Som NFO Hovedtillitsvalgt, vil jeg rette en stor takk til alle de ”små” lokale tillitsvalgte og komitemedlemmer for alt det arbeidet som er lagt ned i løpet av året.
Og en stor takk for all innsats av de som er med i det Sentrale tillitsapparatet.

For å avslutte denne julehilsenen, så vil NFO ha kontakt med de pensjonistene som var under NFO avdeling Braathens. Vi vil ha en julesamling med middag for de.
Vi vil derfor be om at alle pensjonister fra Braathens som leser dette gir beskjed til NFO på julemiddag@nfo.no innen 5.jan 2010, så får vi en kontakt med dere.
Da kan vi avtale et tidspunkt. De som vet om noen som ikke leser mail, bes vennligst gi beskjed så de kan eventuelt ringe undertegnede. Vi var med å starte den rutinen, og jeg vil fortsette med den!

Jeg vil med dette ønske alle medlemmeren fin jul, både nye, gamle og pensjonister.

Roger Handeland


03.04.09
Våren har akkurat svingt innom her borte på vestlandet og det som måtte være av hagearbeid, viser seg i sin ”prakt”.
 
  Europa og verden har nå brukt ordet resesjon så mye at ingen helt vet hvor det skal ende. For flyselskapene er det helt klart at dette vil slå hardt ut og for mange har det allerede slått hardt ut. Når alle innleide arbeidere langs vestlandskysten, i de forskjellige verft og verkstedindustrier, blir sendt hjem, forsvinner mye reiseaktivitet. Minst 1 av 2 foretningsreiser vil sannsynligvis bli kansellert. Alt dette er vi enda ikke sikre på; de neste 2 månedene vil vise oss hvilken vei vi kommer til å dreie mot. 
  Selv har jeg vært på reise og sett UK og Irland sine problemer, heldigvis er Norge bedre stilt enn disse landene; 300.000 nye ferdigstilte boliger uten eiere i Irland. Og arbeidsløshet som klatrer over det man hadde på begynnelsen av -70 tallet. Dette er nå, før vi i Norge har fått føle de helt store virkningene. 
  Men for oss som jobber av å fikse fly; nye og gamle, turbo prop eller turbo fan; vi er avhengige av at det er nok passasjerer til å fylle flyene, slik at man kan opprettholde flyginger og fly. Når så dette ikke skjer, får det følger. Vi har fått med oss at SAS skal redusere mye, gamle fly skal bort, nye skal beholdes. I Norwegian skal man fase ut de eldste flyene i løpet av de neste årene. Widerøe har allerede trukket personell fra flere stasjoner. Eldre fly krever mer vedlikehold og resurser; ikke ”bra” for vår yrkesgruppe når de skal ut og bort. I tillegg ser vi en trend i at selskapene øker vedlikeholdsintervallene og dermed kan man sentralisere mye mer vedlikehold, man sparer på å ikke sende deler ut fra Main base. Dette får følger for utestasjoner i større eller mindre grad.
NFO håper selskapene ikke tenker kortsiktig nå; etterutdannelsen av flyteknikere går tregt og det er en utrolig prosess å sende velutdannede flyteknikere ut av bransjen, slik det skjedde i bl.a. nedleggingen av Braathens tekniske divisjon på Sola.
  Pensjonsavgangen er stor de neste årene og det fylles nesten ikke på i bunn. På tross av kriser, resesjon, konkurser, oppkjøp og nedlegging; det vil alltid være bruk for vedlikeholdspersonell og flyteknikere.
 
   Også de neste 100 år. Det er et langsiktig mål. Uansett hva som skjer, vil det være fly involvert; krig eller fred. Og vi skal være der. Som leder av NFO, vil jeg håpe at prosessene går skikkelig for seg og at de lokale tillitsvalgte har tillit. Det er en tøff tid, igjen. NFO sitter på mye kompetanse, så er det noe dere som medlemmer lurer på; ta kontakt.
 
  De nye tekniker loggbøkene vil være til stor hjelp i å videreføre både yrkesstolthet og tilhørigheten til bransjen. Vi håper mange vil bestille disse, da det er lagt ned et utrolig stort arbeid i dette, både fra NFO (Teknisk Utvalg, Simon!) og vår søster organisasjon i England AELAE. Og vi ser helt klart at når et selskap går konkurs; da låser alle PC baserte kompetanseregistre seg. Den som ikke har noe personlig da, har tapt. Dette kan sikkert personer som jobba for Color Air, Sterling. Coast Air og mange flere (spesielt i Sverige) fortelle om. Alle i mer eller mindre grad ansvarlige for å følge opp sine papirer og kompetanse. Dette må føres på en skikkelig måte. En gang flytekniker, alltid flytekniker. 
 
  Ellers er NFO invitert til Köln og EASA på omvisning, vi skal ha et mellom oppgjør hos NHO Luftfart, en kommende arbeidsrettssak rundt sertifikat tillegg. sommerferie, AEI Kongress i Bulgaria og ellers prøver vi å få rutinene til å gå. Og ikke minst vi er engasjert i et interessant utdanningsprosjekt innen fly og flyfag.
 
Hyggeligere ting i år er at NFO er aktivt med på Norsk Luftfarts 100 års jubileum i regi av Norsk Luftsports Forbund. Dette skal markeres på flere måter; stands på flyshow Rygge, markering i Oslo Rådhus. Det hele ble innledet med en stor fest på Holmenkollen Park forrige helg. Undertegnede med kone, representerte NFO. Det var ca 300 fra selve forbundet, ledet av Otto Lagarhus og ca 100 gjester som fikk gleden av å være med på innledningen av 100 års jubileet.
  Det var et flott opplegg med innslag av Backe/Gokstad og konferansier Torkjell Berulfsen er alltid både morsom og inspirerende å høre på. Mange gode historier og vitser ble presentert. 
Det ble delt ut gull, sølv og hedersdiplomer til flere. Ingen tvil om at det er mye flyhistorie blant disse folkene. Og ikke minst er det imponerende med all den frivillig innsats som er lagt ned og som legges ned. Idrettspresident Tove Paule ga en sjekk på 10.000,- til forbundet og gratulerte forbundet med dagen. 

La oss være med å skrive historien; og vi har også et jubileum om ikke så lenge (75år). 

Neste tilstelning er 5/5 i Oslo Rådhus med Kronprins Haakon Magnus og Oslo`s ordfører.  Uansett hva som skjer, skal historieboka ved 200 års- jubileet også inneholde NFO som deltaker:

Jeg har selv hatt mitt motto klart i mange år; uansett hvilken farge det er på min kjeledress, skal passasjerene som sitter på ”mitt” fly, være trygge. Det handler om yrkesstolthet. 

NFO gratulerer Norsk Luftsportsforbund med jubileet og håper på godt samarbeid fremover.

God Påsske til alle.
Roger Handeland 
 


21.12.08
2008 er på hell og de fleste har fått enten fri eller innstilt seg på å jobbe i julehelga.

På vestlandet er det ikke akkurat julestemning med tanke på været; 6-7 grader og regn, litt hagl innimellom.  NFO har hatt et greit styreår. Overenskomst forhandling i 2008 ble gjennomført bra og resultatet har vært greit mottatt. Selv om vi har slitt en del med meklingsmannens skisse; problemene har blitt løst på de lokale plan, heldigvis. Styret har fungert bra sammen og komiteene har god kontroll.
Tariffkomiteen ledes av Trond Hedsten fra SAS, Studieutvalget ledes av Wenche Jensen fra Wideroe, HMS ledes av Andreas Sundt fra Wideroe, Teknisk Utvalg ledes av Simon Mcveigh fra Norwegian og INFO ledes av Øystein Gjengedal fra SAS. Dette gir oss en fin blanding av både selskap-sammensetning og kompetanse. 

Utfordringene i bransjen vår, har hatt varierende årsaker i år. Alt fra en usannsynlig oljepris til et bortimot fullstendig krakk i hele verden. Vi får håpe folk fortsetter å fly; iallfall så mye at vi får opprettholdt rutenett og arbeidsplasser. Vi krysser fingrene for at SAS får beholde både heavy maintenenace på OSL og linjenett bemanningen.
Undertegnede deltok på en meget fin middag i Oslo i regi av NFO SAS for pensjonistene i SAS. Med dette i tankene, får undertegnede på nytt påminnelse om alle NFO pensjonistene i Braathens som jeg var med å starte jule tradisjon for mange år siden. Disse er nå falt mellom noen stoler og ingen har plukka dette opp igjen. Med denne invitasjon vil NFO be de pensjonistene som var med på disse middagene, om å ta kontakt med undertegnede, slik at vi får igangsatt dette igjen for dere. Vi har en liste med oversikt men fint om de som leser dette, tar kontakt.
Med dette vil NFO ønske alle tekniker kollegaer en fin jul med mye mat og drikke, uansett om du er på jobb eller ikke. 

Vh
Roger Handeland
Leder NFO 
29.10.08
Høsten har værdt hard i år, på mange måter.
For vår del, ser vi nå at Sterling har begjært seg selv konkurs. Det er det første selskapet i nær omkrets som har fått spikeren i kista av både oljepris, passasjer nedgang og nå finansiell turbulens.

De fleste i media tenker på passasjerene, det gjør vi også, men først og fremst en tanke til alle kollegaene som nå står på bar bakke. Vanskelige timer og dager de første som kommer nå, vanskelig å få svar, ingen å ringe til (sentralbord stengt) og usikkerhet med tanke på utestående lønninger og reiseregninger.

Jeg har selv jobbet litt for Sterling mens de fløy for Tunisair og har hatt mange fine stunder med både cockpit crew og teknisk. NFO håper at alle kan bli værende en eller annen plass i flybransjen; det kommer bedre tider og erfaring og kompetanse må vi prøve å holde innenfor bransjen.
Jeg håper teknikerne får seg jobb andre steder og vi vet at flyene skal parkeres og tas vare på. Dette krever også folk, så får håpe at bankene og leasingselskapene vil bruke de ansatte til dette. Lykke til

Roger Handeland
leder NFO 16.06.08
Det var en lettelse at vi kom til enighet i meklingen.

Undertegnede har hatt mange stunder med tanker omkring årets forhandling og innholdet.
Vi så hvor vanskelig det var under forhandlingene på Majorstua og med det som bakgrunn, var bruddet enkelt. Den videre prosess hos meklingsmannen er alltid tøff. NFO har ikke for vane å gå ut offisielt med krav. Dette med den klare formening om at da vil de fleste medlemmer bli skuffet, uansett hvor godt resultatet er. Man må alltid se på hva man har oppnådd i forhold til hva man hadde før forhandlingene startet, ikke i forhold til krav.

Som leder for Forhandlingsutvalget vil jeg også si til medlemmene at vi er en meget sterk og sammensveiset gjeng i NFO. Selv om vi til tider har utbrudd og til dels store uenigheter, klarer vi å lande med beina på jorda. Og innimellom har vi det rimelig moro. Det er det som gjør at iallfall jeg orker dette; sammen er vi sterke og flymiljøet i Norge, skal være stolte av at vi er så glade i jobbene våre at vi gjør så mye hobbyarbeid for NFO. Når det gjelder årets resultat, valgte vi enda en gang å ta resultatet over bordet fra Meklingsmannen, uten noen uravstemning. Vi har hatt fullt mandat og valgte å bruke det. Innholdet i resultatet var bra, ikke meget bra, men et lite skritt i en retning til det bedre.
Detaljer fås på det lokale nivå. 
Flybransjen er inne i vanskelige tider igjen; fuelkostnadene eksploderer.
Personlig velger jeg å tro at menneskeheten ikke aksepterer det som nå skjer med oljeprisen. At vi i Norge klarer oss er klart, lønninger vs. fuel er langt fra det samme som i Sør-Europa eller UK. I disse landene, hvor lønninger og fuelpriser ikke er på samme nivå, har det som nå skjer katastrofale følger for små og store industrier. Hvem kan kjøpe fisk og brød i Spania, Portugal og Hellas, når fuelkostnadene skal videreformidles til forbrukerne?  Samtidig med dette vil jeg mene at vi har mange saker vi kan gjøre for å spare mer penger for våre arbeidsgivere.
Jeg har sagt det før; bedre planlegging av både deler og manpower, bedre utnyttelse av verktøy og opplæring og bedre og mer effektiv tankegang hos hvermansen, skulle kunne bidra med millioner. Vi gjør ting på samme måte i dag som for 20 år siden, med det samme verktøyet. Personlig har jeg mer moderne verktøy i garasjen, en hva vi har på jobb. Vi må ta i bruk ny teknologi og nye teknikker. Og skal ”vi” bli bedre enn konkurrenten, må vi ikke gjøre samme feilene to ganger. Og da snakker jeg om feilene som koster mange tusener, som kanskje holdes i det skjulte av store systemer.

Jeg har gjort forsøk med mobiloppkopling mot nettverk for å kople til vedlikeholdsmanualer. Men dette går ikke fordi IT og grensesnitt ikke er godkjente. Hvorfor ikke bruke slikt, både på line og heavy? 
På mine reiser rundt omkring, ser jeg mye rart i vedlikeholdsbransjen til fly.
Og jeg har tro på at vi nordmenn har gode muligheter for å konkurrere på både linjevedleikehold ute i Europa og tungt vedlikehold i Norge. Vi burde satset mer ute; eksportert flykunnskapen vår ut, få flyene i lufta andre steder enn bare på OSL, BGO, TRD, TOS eller SVG.
Vi ”kan” fly i Norge. Dessverre mista vi mange til oljebransjen ved nedleggingen av Braathens Technical Services. Hadde forholdene blitt lagt til rette, kunne flere bidratt over hele Europa.

Uansett; vi går inn i den lyseste perioden i Norge. Og som en relativt bereist mann, kan jeg si at den Norske sommeren er like varm som mange andre land i Europa. Så hvorfor tror alle sør og vest for Hirtshals at Norge er kaldt hele året!!!?
Her har den Norske Regjering det viktigste oppdraget i fremtiden; fortell utlandet hvordan vi har det her, så vi bringer mennesker på besøk, som igjen kan holde liv i bygd og fjord.

Er det noen som har spørsmål eller input; er jeg på telefonen og e-posten døgnet rundt.

Ferien nærmer seg for de fleste og jeg vil håpe vi får en bra sommer. Med både gode og dårlige venner, svigers og farmor og bessen, onkler og tanter.

Vh
Roger Handeland
Leder, NFO