NFO på facebook

Lederen har ordet


NFO logo


Det har vært ferietid, og noen av oss har vært så heldige og fått føle mye varme, fra både sjø og sol i Florida. Ferien ble avsluttet på Norges nye tidskille; 22/7.


Roger Handeland

Som et enkel menneske og tillitsvalgt, har jeg som alle andre fulgt med i de fleste medier
den siste uka.
Og har ikke funnet så mange lure ord å si.
Har jobbet som ekstrahjelp på en hektisk OSL flyplass med mange gode kollegaer, både kjente og noen jeg ikke har møtt før. Og i den forbindelse blir man sittende litt på hotellrommet for seg selv.

Har lest mange bøker fra krigen og dens mangfoldige blodige historier, men ingen kan settes i sammenhengen med et slikt sjokkangrep på ubevæpnede og uskyldige mennesker som 22/7. Og jeg har hatt mine mange tårer for meg selv når de enkelte bilder og navn med alder dukker opp.
At mennesker som hadde valgt å engasjere seg mange hakk mer enn gjennomsnittet, har måttet bøte med livet, er bare ufattelig feil.
Uavhengig av parti og tilknytning er engasjement det viktigste som finnes. Likegyldighet støtter den som utfører det mest groteske; eksemplene kan være mange. Og mange fine ordtak finnes om dette!

Når unge mennesker engasjerer seg, skal man ta tak i det; uansett om det er parti, sport eller skole. Det gjorde man på Utøya.

Sammen med alle andre gode ord, vil jeg ønske alle en fin ettersommer med mange fine dager sammen med familier og venner; man vet aldri hva neste dag bringer.

Roger Handeland

Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon
24.12.2010
Året 2010
Jula 2010 kommer vel til å huskes som flypassasjerenes mareritt jul rundt omkring i Europa. Og ikke minst flyselskapenes. Skulle tro på enkelte meningsytringer i media fra strandede passasjerer, at selskapene har skyld i kaoset.
Får nå håpe at europeiske flyplasser (spesielt engelske...) nå kan lære av dette; det blir snø hvert år, også i Europa.

Uansett får vi håpe tross alt kaos og forsinkelser, at alle kommer seg hjem til jul.

NFO har tatt juleferie og selv om mange av oss har jobbejul, skal vi klare å ordne oss både julemiddag og pakker.
Vi har hatt ett bra år i styret. God gjeng som har tatt fatt på mange oppdrag selv om både reiseoppdrag, sykdom og kort varslinsgtid har vært tilstedeværende det meste av året.
NFO sentralt er avhengig av god hjelp og støtte fra de lokale tillitsvalgte, og det har fungert godt også i 2010. Samtidig har vi hatt godt samarbeid med flere andre organisasjoner og luftfartsorganer.

Vi vil med dette ønske alle medlemmer, tillitsvalgte og andre "aviators", en riktig god jul og etter det et fint nyttår. Takk for året og innsatsen til de som har vært en del av NFO teamet i år!

Roger Handeland

Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon
19.04.2010
Tariffrevisjon
NFO er inne i forberedelsene til årets Tariffrevisjon, med Tariffkonferanse som siste del før vi møter motparten. Denne var planlagt å være avholdt 19/4. Siden det var mye kaos med flyavganger og ankomster, måtte vi utsette denne. Vi finner en annen dato, og vil være godt forberedt til å møte NHO- Luftfart i siste halvdel av mai.

Som mange vet, er det hvert andre år og da en full gjennomgang av Overenskomsten del II. Det er her vårt omfang, sertifikatregler, overtid og skiftsatser med mye mer, ligger.
Det er alltid et stort spill og vi ønsker selvfølgelig store og gode forbedringer på alle tekster og avtaler men vår motpart, NHO-Luftfart, som er selskapenes medlemsorganisasjon, er ofte av en annen oppfatning.
Derfor blir det ofte lange og kompliserte møter, hvor begge sider prøver forskjellige tekstforslag og endringer, for å komme til enighet.

I det store og hele, er vi på begge sider ikke interessert i konflikt. Men de demokratiske reglene i den vestlige verden, har noen kjøreregler eller spilleregler. Så blir man ikke enige; er det en vei å gå for å få hjelp.
Denne veien er delt opp i et faktisk brudd i forhandlingene, hvor partene er enige om å være uenige og bruddprotokoll skrives. Deretter er det en del tidsfrister som trigges; Bruddprotokoll leveres Riksmeklingsmannens kontor, de gir oss svar med forbud mot arbeidsstans inntil mekling er avsluttet. Denne meklingen er satt til å vare i 4 dager. Starttidspunkt blir man ofte enige om.

I denne fasen skal NFO levere medlemslister og det skal listes opp hvordan man vil ta ut personell ifm streik.

I år vil vi sansynligvis ikke møte NHO før i midten av mai. Både på grunn av konfliktene som har vært i andre forbund og en del ferieavvikling. Ikke minst også nå da denne askesaken.

Roger Handeland

Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon


18.04.2010
Flybransjen i Norge er nå inne i muligens den verste krise man kan tenke seg.

Ingen i Norge er eller har vært forberedt på at en spredning av askestøv skulle få slike konsekvenser, at alle fly mer eller mindre står på bakken.


NFO stiller seg i rekken av kritiske røster for grunnlaget for denne totale stengingen av luftrommet, men det er hvistnok eksperter som uttaler seg og som setter nivåene for tiltakene.
Ikke vet vi hvilke nivåer man følger.
Men vi er da alle opptatt av flysikkerhet og vi er da ikke vant med å gamble med liv, helse og materiell i luftfarten. Kan høres ut som vi plutselig ikke er det; når samferdselsministeren sier at Regjerningen gjør dette for å berge liv og helse.

Uansett kan dette bli langvarig og vi sitter nå i en bransje som har mistet all inntekt umiddelbart, mens utgiftene ruller. La oss avhjelpe situasjonen som best vi kan alle sammen, og la de lokale parter få gang på eventuelle permitteringer og andre virkemiddel for å reduserer selskapenes utgifter, så fort som mulig!

Hvordan langtidsvirkningene vil bli, er ufattelig vanskelig å se lyst på!

Jeg er bekymret og håper vi alle kommer helskinnet ut av dette innen få dager.

Lykke til.