Dokumentene ligger midlertidig her frem til de blir flyttet til vår nye hjemmeside. Er det noe du ikke finner her er, ligger dokumentet allerede på nfo.no
  Kapittel 3. Hovedavtalen    
  Kap. 3.0 Innholdsfortegnelse 07.05.15  
  Kap. 3.1 Hovedavtalen DEL A, B og C 07.05.15  
  Kap. 3.2 Tilleggsavtale I.   Avtale om bedriftsutvikling 07.05.15  
  Kap. 3.3 Tilleggsavtale II.  Rammeavtale om likestilling i arbeidslivet 07.05.15  
  Kap. 3.4 Tilleggsavtale III  Avtale om opplæring i verne- og miljøarbeid i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) 07.05.15  
  Kap. 3.5 Tilleggsavtale IV. Rammeavtale om teknologisk utvikling og databaserte systemer. 07.05.15  
  Kap. 3.6 Tilleggsavtale V.  Avtale om kontrolltiltak i bedriften 01.04.10  
  Kap. 3.7 Tilleggsavtale VI. Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier 07.05.15  
  Kap. 3.8 Tilleggsavtale VII.Rammeavtale om systematisk arbeidsvurdering som grunnlag for fastsettelse av differensierte lønninger 07.05.15  
  Kap. 3.9 Tilleggsavtale VIII. Avtale 31. januar 2011 mellom NFO og NHO om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer 07.05.15  
       
  Kapittel 4. Overenskomst    
  Kap. 4.0 Innholdsfortegnelse 01.04.14  
  Kap. 4.1 Flyteknikeroverenskomsten 05.03.17  
  Kap. 4.2 Bilag I   Opplysnings- og utviklingsfondet 05.03.17  
  Kap. 4.3 Bilag II   Avtale om datamateriell fra Flight Data Recorders og Voice Recorder 05.03.17  
  Kap. 4.4 Bilag  III   Tjenestepensjon 05.03.17  
  Kap. 4.5 Bilag IV   Avtalefestet pensjon 01.04.12  
  Kap. 4.6 Bilag V   Nedsettelse av arbeidstiden 1. januar -87 01.04.86  
  Kap. 4.7 Bilag VI   Korte velferdspermisjoner 01.04.12  
Kap. 4.8 Bilag  VII   Sluttvederlag til arbeidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år. 01.04.12
  Kap. 4.9 Bilag  VIII  Lønnsansiennitet gis under førstegangstjeneste 01.04.06  
  Kap. 4.10 Bilag  IX   Ferie 01.04.06  
  Kap. 4.11 Bilag  X    Bemanningspolitikk og innleie av arbeidstakere 01.04.12  
  Kap. 4.12 Bilag  XI  Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai 01.04.12  
       
  Kapittel 6 Policy    
  Kap. 6.0 Innholdsfortegnelse 01.02.99  
  Kap. 6.1 Teknisk handling av fly på utenlandsk register 06.06.92  
  Kap. 6.2 Uhell og ulykker med luftfartøy. Juridiske rettigheter op plikter 05.01.94  
  Kap. 6.3 Konfidensielt rapporteringsskjema 01.02.99  
      .  
      aj/07.05.2015