NFO på facebook
Lederen, i mediestrorm
Publiesrt: 12.10.2013
Siste ukers debatt i media har skapt en surrealistisk setting; naboer, ukjente personer, kjente personer, har hilst og smilt til meg.
Har prøvd å levd et normalt liv, og til en viss grad klart det.
Innholdet i debatten sier sitt, men jeg vil
med denne lille artikkel påpeke
viktigheten av å fokusere på jobben vår,
yrket som flytekniker!
Det er det vi lever av og det skal dere
alle være stolte av!

Jeg er, om mulig, blitt en enda mer stolt
flytekniker. Jeg vet hva vi står for, og det
gjør heldigvis mange andre også. Vår
kompetanse skal aldri settes i tvil, vi er
profesjonelle utøvere av et yrke det står
stor respekt av. Og alle passasjerer
skal vite at vi har nok spillerom og nok
backup, til at det ikke skal være mulig å
skylde på oss som yrkesgruppe!
At vi må kjempe inn i fremtiden, både hos EASA og andre arenaer, får være en annen sak.

Så til alle flyteknikere i Norge; på fly over 5700kg, under 5700kg, helikopter eller widebody, opp med hodet og se rundt deg, om du er alene eller sammen med andre, vi stoler på deg!

Roger Handeland
Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon