NFO på facebook
Lederens sommerhilsen
Publisert: 09.07.2013
Ferien er i gang; flyene flyr mer enn noen ganger ellers i året. Flere fly har ikke mer enn 3-4 timers ground stop med maintenance i løpet av mange dager.
Marginene er små og kabalene for rutene er kompliserte. Og; alle teknikere vil også ha ferie.
Roger Handeland
Det vil si, de som er igjen må yte sitt beste under mindre marginer.
Utfordringene oppi det hele er at man leier inn personell som man ikke
kjenner eller har tid til å bli kjent med; som vi alle så skal bruke likt med oss
vante og innrullerte.
La oss satse på at alle holder igjen nok til at strikkene ikke ryker.
Og at oss alle kan være trygge på alle kommer frem til sine drømmer også i år.

Og før sommerferie ønskene blir effektuert; vennligst iverksett påmeldinger til
75-års festen vår 31.08. på Fornebu. Det blir en fin fest men, det mangler
mange påmeldte; og ikke minst pensjonister.
Hvor er alle pensjonistene fra Braathens tida; fra før SAS. Vennligst spre
budskapet til de; vi vil ha de med på festen!!!

SÅ; lykke til med ferien og sommeren alle sammen, både medlemmer og ikke medlemmer.

Og til alle passasjerer; Fly med de flyene fra Scanidinavia; så opprettholdes forhåpentligvis noen tekniske arbeidsplasser i Nord- Europa...

Roger Handeland
Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon