Representantskapsmøte 2010
08.02.2010
I helgen, 29. - 30. januar, ble NFO`s representantskapsmøte avholdt i Stavanger.  Representantskapsmøtet er NFO`s høyeste organ/årsmøte.
Sekretariatet
NFO avd. Norwegian var arrangør og fikset alt det praktiske, Trond og de andre
i NFO Norwegian sørget for at alt gikk knirkfritt, så en stor takk til dem.

Årets representantskapsmøte ble litt spesielt da både leder og nestleder i NFO
ikke var til stede. Leder Roger Handeland er for tiden i Seattle hos Boeing
fabrikken som representant for Norwegian, i forbindelse med overlevering             Sekretariatet
av nye fly. Nestleder Per Ferskaug er sykemeldt, og ble hjerteoperert på møtets
første dag, alt skal stå bra til med han og vi ønsker han lykke til med rekonvalesensen.

Tilstede på representantskapsmøtet var representanter fra NFO avd. SAS, NFO avd. Norwegian Air Shuttle og NFO avd. Widerøe. Det var noen færre tilstede i år enn i fjor, ca 30 representanter. Møtet foregikk rolig og uten de store debattene, eneste budsjett, kontingentheving og evt. Avsetning av penger til feiring av NFO`s 75-års jubileum i 2013 førte til litt debatt. Resultatet ble at Representantskapet kontingenten heves med kr 30,-/mnd pr. medlem fra 1. Februar. Det ble vedtatt at det skal settes av penger til 75-års jubileum, men det ble ikke avsatt penger på 2010 budsjettet. Avsetning til støttekassen ble økt med kr 5,-/mnd. Pr medlem, det er inkludert i de 30 kr økning som ble vedtatt i budsjett. For støttekassen ble vilkårene endret slik at utbetaling ved uførhet blir redusert ved uførhet etter fylte 54 år.

Ellers var det valg til diverse verv. Leder var ikke på valg, han ble valgt i fjor for 2 år og heter fortsatt Roger Handeland. Nestleder Per Ferskaug var på valg og ble gjenvalgt for 2-år. For flere detaljer kontakt deres lokale NFO tillitsvalgte eller følg med på nfo.no og klikk på NFO Sentralt.

Møtet ble avsluttet med bankett på lørdagskvelden, med god stemning og utmerket mat. Til forrett fikk vi servert kamskjell, hovedrett indrefilet av rein og til dessert fikk vi crème brula. Stemningen var god allerede før middag, og etter middag var det flere runder med avec som bidro til å heve stemningen ytterligere. Underholdningen ble besørget av Trond Hagen og Tord Holen som stilte med gitar og bass, samt flere gjesteartister blant NFO`s medlemmer.

Jan-Kristian Hansen